Miras hakkımı nasıl alırım?

 

Miras Hakkımı Nasıl Alırım?

 

Miras hukuku Türk Medeni Kanununda düzenleme altına alınmıştır. Mirasçısı olduğunuz bir yakınınızın vefatı ile birlikte kanun gereği kendiliğinden mirasçılık sıfatını kazanmaktasınız. Ölüm anında eğer yasal mirasçı yahut atanmış mirasçı iseniz aynı anda müteveffanın malvarlığı üzerinde payınız oranında hak sahipliğiniz kendiliğinden başlamaktadır. Bunun için aslında herhangi bir işlem yapılmasına da gerek bulunmamaktadır. Zira uygulamada veraset ilamı yani mirasçılık belgesi olarak adlandırılan belge size bir durum tespitini gösteren resmi bir evrak hükmünde olup belgenin alınması ile mirasçı olduğunuzu ispata yarar bir belgeye sahip olmuş olursunuz.

Mirasçılık belgesinin alınması ile birlikte murisin ne gibi bir malvarlığı olduğunu biliyor olmanız yahut bunu araştırmanız yahut araştırılması için bir miras avukatı ile çalışmanız gerekmektedir. Bu aşamalarda gerek tereke tespit davası sureti ile gerekse haricen yapılacak araştırmalar neticesinde murisin terekesi yani miras haklarınız tespit edilir.

 

Mirası Doğrudan Kabul Etmeli miyim?

 

Bu aşamada görüşümüzce doğrudan mirası kabul anlamına gelecek olan bankadan para çekme, tapu intikali gerçekleştirme gibi mirası sahiplenici yahut kabul edildiğini gösterir herhangi bir işlem yapmadan önce murisin aktif ve pasif malvarlığı yani alacak ve borçlarının araştırılması önem arz etmektedir. Zira borca batık halde olabilecek yahut astarı yüzünü geçebilecek bir tereke ile karşılaşılabilmektedir. Bu nedenle öncelikle gerekli tespitin yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesi her zaman en sağlıklı süreç yönetimi olacaktır. 

 

Tüm mirasçıların rızası gerekli midir?

 

Tespitin akabinde eğer ki mirası kabul etmek arzusunda iseniz bankada bulunan paraların paylaşılması, tapu intikallerinin gerçekleştirilmesi, şirket hisse tescili, hisse senedi transferi gibi işlemler öncesi veraset intikal vergisinin ödenmiş olması gerekmektedir. Bu aşamadan sonra bankada bulunan nakdi varlıkların paylaşılması için tüm hissedarların rızası aranmaktadır.

Miras hakkınızın ne olduğuna göre nasıl alacağınız ile ilgili yol ve yöntemlerde değişmekte olup bu hususta mutlaka durumun özelliklerine mirasçıların oranlarına ve hisselerine, paylaşılacak malların niteliğine ve bölünebilirliğine göre, vasiyetname bulunup bulunmadığına ve/veya mirastan mal kaçırma durumunun söz konusu olup olmadığına göre bir tespitte bulunmak ve en doğru çözüm yolunu göstermek üzere bir miras avukatı ile çalışmanız sürecin lehinize sürmesi açısından önem arz etmektedir.

 

 

Miras hakkımı nasıl alırım? miras haklarımı nasıl alırım? mirasçıyım paramı nasıl alırım? miras kaldı ne yapmalıyım? mirasçı olduğumu nasıl anlarım?