Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel verilerin korunması 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 2016 tarihinde yürürlüğe girmesi ile özellikle şirketler ile tüketiciler arasında hak dengesinin korunması amacıyla bireyin kişisel verilerinin korunması için çağın getirdiği yeniliklerden biridir.

Her şirketin özellikle işçi ve personelleri başta olmak üzere müşterileri ile olan ilişkilerinde kişisel veri kayıtlarını nasıl ve ne şekilde yapacağı ne kadar süre ile bu verileri saklı tutabileceği ve hangi güvenlik önlemlerini alması gerektiği gibi konuların düzenlenmesi 6698 sayılı Kanun'da ortaya konulmuş ve ihlallere karşı kişisel verileri koruma kurulu ile bir takım hukuki, idari ve cezai yaptırımlar sevk edilmiştir.

Büromuz kişisel verilerin korunmasına ilişkin uyum süreçlerini yönetmekte ve mevzuata uygunluğun sağlanması için gerekli hukuki desteği vermektedir.

 

kişisel veri avukatı, kişisel veri uyum süreci, kişisel verilerin korunması dava, kişisel veri ihlali avukatı