Franchise - Franchising Avukatı

Franchise - Franchising Avukatı

Franchise Sözleşmeleri ve Franchising Hukuku

Giriş

21. yüzyılın yeni ticari yöntemlerinden biri olarak ortaya çıkan ve çıktığı günden bu yana gelişmekte olan Franchising sistemi ülkemizde de gittikçe gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. Uluslararası ticaretin ve iletişimin bu denli arttığı günümüzde yeni bulunan bir üretim, satış, pazarlama yönteminin veya yeni bir ürünün markalaşarak bir anda dünyaya yayılması da kaçınılmazdır. Zira tüketiciler için günümüzde ne yediğini bilmek neyi satın aldığından emin olmak önemli hale gelmiş ve karşılaşılan problemlerde karşısında hukuk sistemine entegre muhattaplar bulmak tercih edilir bir hal almıştır. 

 

Markalar belirli bir kalite ve sağlık standardının sembolü haline gelmekte ve markalaşmış gıda, sağlık, hizmet alanları yaygınlaşmaktadır.

Tüm bu gelişmeler ışığında franchise sözleşmeleri de hukuk sistemimizde yerini almış ve uygulamada yaygın bir biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Büromuz Franchise Sözleşmelerinin sisteme uygun şekilde hazırlanması, karşılaşılacak hukuki problemlerin işin başında önüne geçilmesi için yerli ve yabancı müvekkillerine hukuki hizmet sunmaktadır.

Franchise sistemi doğru kurgulandığında markaları çok hızlı büyüten ve kalıcı kılan faydalı bir modeldir.

 

 

Detaylı Bilgi İçin Bknz. Franchise Sözleşmeleri )

 

 

 

 

 

 

Franchise Avukatı, Franchising Avukatı, Franchise Avukat, Franchise şirket Avukatı, Franchising Hukuku, Franchise Davası Avukatı, Franchise Sözleşmeleri