Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Yasal Miras Paylaşımı

Yasal miras paylaşımı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 495-501 arasında düzenleme alanı bulmuş ve kimlerin mirasçı olacağı kanunen belirlenmiştir. Kanun hükmüne göre; yasal mirasçılık doğrudan kanundan doğar ve kazanılır. Miras bırakan tarafından saklı pay oranı aşılarak bertaraf edilemez.

Türk Medeni Kanununa göre yasal mirasçılar miras bırakanın; çocuğu, torunu, annesi, babası, kardeşi, amcası, teyzesi, dayısı, büyükanne, büyükbaba. sağ kalan eşi evlatlığı, evlatlığın çocukları ve torunları, devlet olabileceği gibi yukarıda sayılanlar somut olayın durum ve koşullarına göre mirasçılık sıfatını kazanamayabilirler.

Miras bırakan çocuklarını ve eşini yahut çocuklarından birini miras hakkından hukuka uygun yön ve yöntemlerle ıskat etmemiş yani miras hakkından şartları oluşmuş olmak kaydıyla yoksun bırakmamış ise miras bırakanın çocukları ve eşi her zaman mirasta hak sahibidirler.
Miras Hakkı ve Payına Örnekler:

1. Miras bırakanın eşi ve çocukları hayatta ise;
• Eş:1/4, Çocuk:3/4 ( Çocuk sayısının 1’den fazla olması durumunda çocuklar bu payı aralarında eşit bölüşürler.)
Eş ve çocuğun hayatta olması durumunda miras hakkı yalnız eş ve çocuğa yukarıdaki oranda kalır bunun dışında başkaları hayatta olsalar dahi mirasçılık sıfatını kazanamaz.
2. Miras bırakanın eşi hayatta değil sadece çocukları hayatta ise;
• Çocuklar mirasın tamamını aralarında eşit olarak bölüşür.
Miras bırakanın çocuklarının hayatta olması eşinin hayatta olmaması durumunda miras bırakanın Annesi, Babası, Teyzesi, Kardeşleri, Amcası, Halası, Dayısı hayatta olsalar dahi mirastan pay alamazlar.
Miras bırakanın çocuklarından birinin miras bırakandan önce ölmüş olması halinde ise ölen çocuğun miras payı ölen çocuğun çocuklarına yani miras bırakanın torunlarına geçer.

3. Miras bırakanın eşi, çocuğu ve torunlarının hayatta olmaması ancak anne ve babasının hayatta olması durumunda;
• Anne: 1/2, Baba: 1/2 oranında miras payına sahip olur.

4. Miras bırakanın çocukları veya torunları yok veya hayatta değil ancak babası, annesi ve eşi hayatta ise;
• Eş:1/2, Anne:1/4, Baba:1/4

Yukarıda yer alan misaller dışında birçok farklı misalde farklı oranlarla yasal mirasçılık sıfatını kazanma olanağı vardır. Türk Medeni Kanununda sayılan yasal mirasçılardan hiçbirinin hayatta olmaması durumunda devlet yasal mirasçıdır.

Web sitemizde yer alan bu ve benzeri bilgiler öneri, tavsiye veya hukuki mütalaa değildir. Yazarımız veya büromuz bu sitede yer alan çözümlere, bilgilere, metinlere veya yayınlara dayanılmasından, kullanılmasından hareketle zarara uğranmasından dolayı sorumluluk kabul etmez.

Stj. Av. Melda Bahar