Mirasçıların Murisin Borçlarından Sorumluluğu

Mirasçıların Murisin Borçlarından Sorumluluğu

 

Mirasın açılması ile birlikte (bknz. Mirasın açılması) tereke tüm aktif ve pasifleri ile birlikte mirasçı yahut mirasçılara geçer. Bu halde miras bırakanın borçlarından mirasçı ve mirasçılar doğrudan müteselsilen sorumlu olurlar.

 

Mirasçıların Borçlardan Şahsi Sorumluluğu

 

                Türk Medeni Kanunun 599. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca mirasçılar miras bırakanın borçlarından kişisel malvarlıkları ile sorumludur. Bu hüküm çerçevesinde terekede yeteri kadar mal bulunmaması halinde mirasçıların şahsi malvarlıkları ile borçtan sorumlu oldukları sonucu çıkartılmaktadır. Bu hüküm ile alacaklıların alacaklarını güvence altına almak amaçlanmışken mirasçıların ise tüm malvarlıkları ile sorumlu olmaları büyük risk içermektedir.

 

Mirasçıların Müteselsil Sorumluluğu

 

Türk Medeni Kanunun 641. Maddesinin 1. Fıkrasında mirasçıların tereke borçlarından müteselsilen sorumlu oldukları hüküm altına alınmıştır. Kanunun müteselsil sorumluluk düzenlemesinden dolayı alacaklılar mirasçılardan herhangi birinden alacağın tamamını talep etme hakkına sahiptirler. Örneğin üç mirasçısı olan bir miras bırakanın mirasının açılması halinde borçlarından dolayı alacaklı üç mirasçıdan herhangi birine alacağın tamamına ilişkin icra takibine girişebilir, dava açabilir, talepte bulunabilir. İşbu hüküm ile birlikte yukarıda bahsedilen şahsi sorumluluk birleştiğinde mirasçılar karşısında alacaklıların üstün bir koruma altına alındığı ve mirasçıların beklenmedik talepler ile karşılaşabileceği aşikardır.

 

Tüm borcu ödeyen mirasçı diğer mirasçılara başvurabilir mi?

 

                Müteselsil sorumluluk gereği kendisine başvurulmasından sebep tereke borçlarını ödemiş olan mirasçı diğer mirasçılara rücu ederek ödediği bedelleri paylar oranında tahsil edebilir.

 

Sonuç

 

Mirasçıların tereke borçlarından sorumluluğunun kapsamı kanunen geniş tutulmuştur. Terekenin borca batık olduğu hallerde veya bu halin sonradan anlaşılması halinde mirasın reddi veya mirasın hükmen reddi müesseseleri gündeme gelecek olup mutlaka uzman bir miras avukatından destek alınması gerekmektedir.

 

 

 

 

Miras borcundan sorumluluk, miras borcunu kim öder, miras davası avukatı, miras avukatı, miras borcu var, miras kaldı borç gelir mi