Hakkımda dava açıldı ne yapmalıyım

Hakkımda dava açıldı ne yapmalıyım?

 

Hür ve özgür bir şekilde hayatınıza devam ederken gerçekleşen bir olay sonucu yahut ortada hiçbir vakıa olmamasına rağmen bir anda kendinizi zorlayıcı ve beklediğinizden uzun sürecek sancılı ve hiç alışık olmadığınız bir sürecin içerisinde bulabilirsiniz.

Bu süreç bazen evinize gelen üzerinde Cumhuriyet Başsavcılığı yazan bir tebligat ile bazen aranarak ifadeye davet edilmeniz ile bazen de karşı tarafın size açmış olduğu bir davanın tebligatının size ulaşması ile başlayan ve genellikle yıllara yayılacak bir sürecin başlangıç adımıdır.

Tam bu noktada kesinlikle savunma mesleğinin profesyoneli olan bir Avukattan hukuki yardım almak elzemdir. Zira herhangi bir vatandaşın hakkında bir dava açılmış olması bile yük ve stres altında geçecek birkaç yıla sebep olmaktadır. Hukuki haklarını tam olarak bilmemek bazen haklı olunan bir meselenin sonucunun mahkemelerde haksız çıkmak olarak sonuçlanması riski ile insanı karşı karşıya bırakmaktadır.

Kişiler bu gibi durumlarda genellikle kendisini rahatça ifade edebileceğini düşünerek "bir suçum yok", "ben haklıyım zaten" şeklinde geliştirilen kişisel savunma mekanizması nedeniyle yanılsamaya uğramakta ve şahsın kendisi hakkında aleyhe ifadeler vermesine yahut savunmalar yapmasına neden olabilmekte ve süreci ve sonucu olumsuz etkilemektedir.

 

Ceza Davası Süreci Nasıl İşler?

 

Her ne kadar henüz uygulamadan kaynaklı ve teorik birtakım eksiklikler mevcut bulunsa da modern hukuk sistemi dialektik yöntemi esas almaktadır. Bilinmesi gereken en önemli yöntem ceza yargılamasında üç tarafın bulunduğudur. Bunlar;

İddia makamı, Savunma makamı ve Karar merci. İddia makamı yani Savcılık size yönelik suçlamayı yöneltir. Savunma makamı olan Avukat ise bu suçlamaya karşı savunma geliştirir.

Tüm tarafları dinleyerek gerekli araştırmayı yapan Mahkeme ise hakkınızda bir karar tesis edecektir. Bu aşamada özellikle pratikte devlet tüm imkanları ve gücü ile karşınızda durmakta Savunma makamı ile birlikte sanık olarak siz ise hukuki haklarınızı korumak suretiyle belirli bir strateji izlemelisiniz.

Tüm bu aşamalarda yargılamanın başından sonuna kadar bir hukuk profesyoneli olan Avukatınıza güvenmeniz ve yalnızca Avukatınız ile tam bir işbirliği halinde süreci yürütmeniz yargılamanın sonucu açısından çok önemlidir. Tam bu noktada sık sorulan sorulara ve endişelere ilişkin yanıt vermekte yarar görüyoruz.

 

Hiçbir suç işlemedim hakkımda dava açılmış ceza alır mıyım?

 

Ceza yargılamasının amacı önceden yaşanmış bir olayın kanuni tipe uygun olup olmadığını araştırmak ve verilecek cezayı tayin etmektir. Bu açıklama ışığında pek tabii suçsuz bir kimsenin cezalandırılması söz konusu olamaz. Ancak bir suçun işlenip işlenmediğini açıklığa kavuşturacak, belirleyecek olan yegane yöntem yargılamadır. (Unutmayın yargılama neticesinde hakkınızda mahkemece bir hüküm kurulana kadar Anayasal bir hak olan masumiyet karinesi ile korunmaktasınız.)

Tam bu noktada yargılamaların hatasız ve kusursuz olup olmadığı akla gelmektedir. Pek ala yargılama faaliyeti beşerdir şaşabilir yani aslında suç işlememiş bir kimse yargılama faaliyeti neticesinde hüküm giyebilir. Bu nedenle yargılama faaliyetinin hakkaniyetli yönetilmesi elzemdir. Duruşma salonunda hukuk profesyonelleri olan hakim ve savcıların karşısında dengenin sağlanabilmesi için olmazsa olmaz etmen savunma makamı yani sanık müdafi Avukatın sanık haklarını müdafa için salonda ve öncesinde sanıkla görüşerek hazır bulunması çok önemlidir.

 

Davam Var Ceza Alır Mıyım?

 

Bu ihtimal her biri bir parmak izi gibi eşsiz birbirinden farklı yürüyen yargılama faaliyeti neticesinde belli olacak ve kesin %100 bir sonucun söylenmesinin mümkün olmadığı bir mecraya ilişkin tahmin yürütmeye benzer. Bir davanız var ise sonucuna değil aşamalarına odaklanmanız icap eder. En doğru soru ceza alır mıyım değil, kendimi hukuka uygun olarak en iyi şekilde nasıl savunmalıyım?

 

İftiraya uğradım ne yapmalıyım?

 

Sosyal yaşantımızda huzur ve çevremizle barış içerisinde yaşarken hayatımız bir kişinin çeşitli sebeplerle üzerimize attığı iftira ile sancılı bir sürece girebilir. Böyle bir durumda terzi kendi söküğünü dikemez sözü vücut bulur. Olaylara duygusal yaklaşım haklarınızı rasyonel olarak savunabilmenizi zorlaştırır. Öncelikle bilmeniz gereken ilk şey iftira bir suçtur ancak mevcut hukuk sistemimizde uygulamalar dikkate alındığında maalesef öncelikle o iftiradan kurtulmak gerekmektedir. Bazen adeta suçsuzluğunuzun ispatlanmasının istenmesine kadar giden yargılamalara şahit olmaktayız. Bu nedenle işin ciddi bir şekilde tetkiki ve stratejisinin oluşturulması için bir savunma geliştirmelisiniz ve bir Avukatla çalışmalısınız.

 

Ceza Davasında Savunma Nasıl Yapılır?

 

Ceza Davaları iki evreye ayrılır mahkemeler öncelikle maddi uyuşmazlığı çözer daha sonrasında hukuki uyuşmazlığı çözüme kavuşturur en azından beklenen budur. Mahkemenin suçlanan (sanık) hakkında bir ceza verebilmesi için tam ispata ulaşması aranır. Ancak bu ilke uygulanabilirlikteki sorunlar nedeniyle günümüzde çoğu zaman göz ardı edilebilmektedir. Savunma bir sanattır, stratejidir. Tam kadro ve tam yetki ile donatılmış tecrübeli bir mahkeme heyeti ve devleti temsilen salonda yer alan savcı karşısında rutinleşmiş bir iş olarak dikildiğinizde kendinizi nasıl ve ne şekilde ifade edebileceğinizi hangi sözcüklerin aleyhinize hangi sözcüklerin lehinize olabileceğini kestirebilmeniz ve ne gibi delillerin nereden toplanmasını isteyeceğiniz konusunda yeterli donanıma sahip olmanız gerekir. Her işin bir ustası olduğu gibi bu işte de sizinle birlikte o kuvvetli duvara karşı mücadele verecek bir dosta ihtiyaç duyarsınız. Eğer durumunuz el vermiyorsa mutlaka barodan bir müdafi Avukat talep edin ve Avukatınızla görüşmenizi gerçekleştirip öncelikle haklarınızı öğrenin.

 

Karakolda İfade Nasıl Verilir?

 

İlk aşama genellikle karakolda başlar. İfadenizin alınması için ya götürülmüşsünüzdür yahut davet edilmişsinizdir. Aklınıza gelen şey doğrudur bu hayra alamet olmayabilir güçlü kuvvetli hukuk sisteminin size yönelen bir müdahalesi başlamıştır. Belki müdahale haklıdır belki haksız bunu yargılama sonucu gösterecektir. Ancak haklı bir müdahale dahi olsa insan olarak savunma ve savunulma hakkınız kutsal ve bakidir. Bu noktada ilk aklınıza gelmesi gereken şey Türkiye Cumhuriyeti’nin bir vatandaşı olarak pek tabi hukuki yardım almak hakkınız vardır. İlk olarak varsa Avukatınızı istemeniz yok ise kesinlikle barodan bir Avukat talep ederek söze başlamalısınız. Günümüzde ülkemiz Barodan Avukat yardımına imkan tanımaktadır.

 

Hakkımda MİRAS/BOŞANMA/ALACAK/KİRA VB. Özel Hukuk Davası Açıldı Ne Yapmalıyım?

 

Hakkınızda özel hukuk davası açılması durumunda öncelikle dava dilekçesi ve ekleri size tebliğ olacaktır. Bu tebligatları aldığınız anda hiç vakit kaybetmeden bir Avukat ile görüşmelisiniz. Nitekim özel hukuk çok önemli sürelere tabidir ve kaçırılan sürelerin maalesef telafisi mümkün olmamaktadır. Kesinlikle göz ardı etmemeli gerekli itiraz ve işlemlerin yürütülmesi için hukuk profesyoneli bir Avukattan destek almalısınız.

 

Hakkımda dava açıldı ne yapmalıyım? Ceza Davasında Savunma Nasıl Yapılır? Karakolda İfade Nasıl Verilir? İftiraya uğradım ne yapmalıyım?Davam Var Ceza Alır Mıyım?