İş ve Sosyal Güvenlik Avukatı

İşçi hakları sosyal devlet ilkesinden kaynaklanan işveren ile çalışanları arasındaki hukuki ilişkiyi düzenleyen İş Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca hak ve yükümlülüklerin tespit edildiği geniş bir alandır.

 

Büromuz işçi ve işveren nezdinde danışmanlık ve dava takip süreçleri ile arabuluculukta temsil faaliyetleri yürütmekte müvekkillerini temsil ve haklarını başarı ile müdafaa etmektedir.

 

 

 

işçi avukatı bağdat caddesi, iş avukatı kadıköy, işçi hakları avukatı bağdat caddesi