Kripto Paralarda Kaldıraçlı İşlemlerde Hukuki Durum

Kripto Paralarda Kaldıraçlı İşlemlerde Hukuki Durum

 

GİRİŞ

 

Kripto paralar 2009 yılından günümüze giderek ilginin arttığı ve dünyada yaygınlaşan yatırım araçları halini almış, hukuken taşınır mal statüsünde parasal değer karşılığı alınıp satılan dijital varlıklardır. Kripto paralar günümüzde borsaları oluşmuş bulunan ve tüm dünyadan insanlar tarafından alınıp satılabilen dijital varlıklardır. Bu yazımızda işbu dijital varlıklara yönelik kaldıraçlı, vadeli işlemlerin ve bu işlemler neticesinde zarara uğrayan tüketicilerin hukuki haklarına yönelik kısa bir soru-cevap yazısı yayınladık.

 

 

Kripto para kaldıraçlı ve vadeli işlem ne demektir?

 

Kripto paralar borsalarda alınıp satılabilen dolara endeksli değer araçlarıdır. Hatta bazı kripto paralar doğrudan para birimi olarak kabul edilen TL, Dolar, Euro gibi resmi para birimlerine doğrudan endeksli olarak 1 birimi 1 dolara eşit olacak şekilde değer görmektedir. Doğal süreci içerisinde kendiliğinden gelişen bu olgular nedeniyle kripto paralara yönelik kaldıraçlı işlemlerin aslında herkes tarafından bilinen forex olarak tabir edilen kaldıraçlı işlemlerden hiçbir farkı kalmamış bulunmaktadır. Bu kapsamda kripto paralarda vadeli ve kaldıraçlı işlem kısaca bir birim ile 100 birime kadar işlem yapmaya olanak sağlayan bazı türlerinde borçlandırarak işlem yaptıran bazılarında ise yatırılan değerin riske atılması ile yüksek kazanç getirisi sağlayan mali bir sistemdir.

 

Kripto paralarda kaldıraçlı ve vadeli işlemlerde kullanıcıların hukuki durumu nedir?

 

Kripto paralarda kaldıraçlı işlemlere yönelik özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu halde hukukun genel ilkeleri gereği hakim önüne gelen uyuşmazlıkta genel hükümleri ve kıyasen uygulanacak olan hükümleri tespit edecek ve uyuşmazlığa tatbik edecektir. Bu kapsamda kullanıcılar tüketici kanunu başta olmak üzere kıyasen forex piyasasına yönelik düzenlemelerden faydalanabilirler.

 

Türk kullanıcılara yönelik kaldıraçlı işlem açtırılabilir mi?

 

Türk kullanıcılara yönelik kaldıraçlı işlem açılması halinde belirli şartların sağlanması gerekli olup özetle; kurum ve kuruluşlara gereken bilgilendirmelerin yapılmış olması, özellikle Türk kullanıcılara kıyasen forex piyasası için öngörülmüş olan mevzuat dairesinde ön bilgilendirmelerin Türkçe dilinde yapılması ve sözleşmelerin Türkçe olarak hazırlanmış olması gerekmektedir.

 

Kanunlarımızın kıyasen tatbik edilecek düzenlemeleri ile hukukun genel hükümleri çerçevesinde hali hazırda Türk kullanıcılara hizmet veren şirket ve kuruluşlardan neredeyse hiçbiri hukuken aranan şartları sağlamadan Türk kullanıcıların büyük yatırımlarını kaybetmelerine neden olmaktadır.

 

Kaldıraçlı veya Vadeli İşlemlere Yönelik Kayıpların Tazmini İçin Dava Açılabilir mi?

 

Hemen hemen kaldıraçlı işlem açan kripto para borsaları günümüzde Türk hukukuna ilişkin şartları sağlamamaktadırlar. Bu ihlallere yönelik kayıpların tazmini “Culpa In Contrahendo” sorumluluğu esasları başta olmak üzere Türk mevzuatında yer alan genel hükümler çerçevesinde kısmen yahut tamamen dava edilebilir. Kanuni mevzuata ve hukukun genel ilkelerine uymaksızın birçok kişinin mağdur edildiği ve denetimden uzak şekilde işlem yaptıran merkezi borsalara yönelik kullanıcılar kayıplarının tazmini amacıyla dava ikame edebilirler.

 

Web sitemizde yer alan bu ve benzeri bilgiler öneri, tavsiye veya hukuki mütalaa değildir. Yazarımız veya büromuz bu sitede yer alan çözümlere, bilgilere, metinlere veya yayınlara dayanılmasından, kullanılmasından hareketle zarara uğranmasından dolayı sorumluluk kabul etmez.

 

 

 

Kripto para avukatı, kripto kaldıraçlı işlem dava, kripto para kaldıraç dava avukat, kripto kaldıraç avukat, kripto para vadeli işlem iptal, kripto para kaldıraç para iadesi