Hangi Mallar ve Haklar Mirasa Dahil Değildir?

Hangi Mallar ve Haklar Mirasa Dahil Değildir?

 

Önceki yazılarımızda ifade ettiğimiz haliyle bir kişinin vefatı ile ortaya bu kişinin mirası yani tereke çıkmaktadır. Tereke aktif ve pasifleriyle mirasçılara kalan mal ve hakları ifade etmektedir. Bu yazımızda terekeye dahil olmayan mal ve hakları inceleyeceğiz.

 

Ölenin malvarlığında bulunan fakat terekeye ait olmayan haklar şahsa bağlı olan ve kişinin ölümü ile sona eren hukuki ilişkiler ve haklardır.

Bunların başlıcaları;

  • İntifa hakkı
  • Oturma hakkı
  • İş sözleşmesinden kaynaklı iş görme borcu
  • Şahsın kişisel özelliklerine bağlı olarak kurulmuş olan Vekalet, Eser, Hizmet sözleşmeleri
  • Aksi kararlaştırılmadıkça Adi Ortaklık Sözleşmesi
  • Aksi kararlaştırılmadıkça Kooperatif Ortaklığı
  • Nafaka Alacağı
  • Nafaka Borcu
  • Trafik Cezası
  • Vergi Cezası

Olarak sayılabilmektedir.

Bu hak, alacak veya borçlar mirasçılara geçmemekte kişinin vefatı ile birlikte sona ermektedir.