Şirket Danışmanlığı

Şirket Danışmanlığı

Avukatlık Hizmeti

 

Giriş

Türkiye, Limited Şirket ve Anonim Şirketlerin çoğunlukta olduğu gelişmekte olan ülkeler kategorisindedir. Küreselleşen dünya ve ülkemizde giderek artan nüfus ticari faaliyetlerde profesyonelleşmeyi zorunlu kılmakta yerel orta ve küçük ölçekteki şirketleri dahi yazılı bir sözleşme olmaksızın ticari faaliyette bulunmamaya itmektedir. Nitekim bu husus ticareti güvenle yapmanın 21. yüzyılda altın anahtarı haline gelmiş bulunmaktadır. 

 

Önleyici hukuk hizmeti olarakta bilinen şirket danışmanlığı eski usulde yürüyen sonradancı yani uyuşmazlık gerçekleştikten sonra çözüm arayan hukuki yardımı giderek geri plana itmektedir. Nitekim bu çerçevede kanun koyucu tarafından çağın gerekleri gözetilerek sevk edilen 1136 sayılı Avukatlık Kanun'unun 35/3 maddesi uyarınca sermayesi 250.000 TL ve üzeri olan Anonim Şirketlerin ya bordrolarında bir avukat çalıştıracak ya da sözleşmeli olarak bir avukattan devamlı hizmet almaları zorunludur. Nasıl ki bir spor merkezinde bir doktor istihdam edilmesi gerekli ise şirketlerinde bir hukuk uzmanı ile çalışarak şirket faaliyetlerinin hukuka uygunluğunu sağlaması gerekir.

 

Şirket Danışmanlığı Neleri Kapsar?

 

Şirket danışmanlık sözleşmeleri genellikle bir veya iki yıllık olarak akdedilir. Bu süre boyunca şirketin;

 

  1. Davacı yahut davalı sıfatıyla yahut başka sıfatlarla dahil olduğu dava, icra takibi, soruşturma, arabuluculuk görüşmesi, uzlaşma görüşmesi gibi adli merciilerde hukuki uzmanlık gerektiren iş ve işlemlerin takibi ve şirket adına şirketin çıkarları doğrultusunda hukuki hizmet ve temsil faaliyetlerini yürütülmesi,
  2. İdari mercilerde hukuki uzmanlık gerektiren başvurulara ilişkin evrakların hazırlanması,
  3. Şirket yapısı ile ilgili hukuka uygunluğun denetlenmesi,
  4. Ticari kira, franchising, iş, ticari satım, garanti, kefalet vb. sözleşmelerin hazırlanması veya kontrolü,
  5. İhtarname, İhbarname ve protesto düzenlenmesi,
  6. Şirketin karşılaştığı sorunlara hukuki çözüm önerileri sunulması.

gibi alanların tümünü yahut bir kısmını kapsayacak şekilde şirket danışmanlığı sözleşmesi akdedilebilir.

 

Şirket Avukatlığı ve Danışmanlığı Ücretleri Ne Kadardır?

 

Şirket avukatlık ve danışmanlık faaliyetlerine ilişkin ücretler iş yoğunluğu, sözleşmenin kapsamı, dava ve icra takip sayısı gibi  iş kalemleri gözönüne alınarak harcanacak emek ve mesai dengesi gözetilerek belirlenmektedir. Türkiye'de ücretler genellikle aylık olarak şirketin iş yükü şirket yapısı ve Avukatlık bürosundan talep edilen hizmet gibi etmenler gözönüne alınarak değişiklik göstermektedir. Yapılan işler saatlik olarak ücretlendirilebileceği gibi aylık maktu bir ücret kararlaştırılması da mümkündür.

 

Büromuzun Faaliyetleri

 

Tercan Avukatlık ve Danışmanlık yerli ve yabancı müvekkillerine şirket danışmanlığı ve hukuki desteğini sürdürmektedir. Avukat müvekkil gizliliği uyarınca şirket unvan ve isimlerini referans amaçlı dahi olsa açıklama yasağımızdan dolayı özellikle;

-İnşaat,

-Gıda,

-Sanayi ve Eğitim

-Dövme

-Kripto Para Ticareti

sektörlerinden müvekkillerimize başta Sözleşmeler Hukuku ( Franchise Sözleşmesi, Bayilik Sözleşmesi, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Finansal Kiralama Sözleşmesi, Ticari Kiralama Sözleşmesi, Eğitim Sözleşmesi, Taşeron/Alt Taşeron Sözleşmesi, İş Sözleşmesi, Garanti Sözleşmesi, Delil Sözleşmesi, Yetki Sözleşmesi, Önalım, Geri Alım Sözleşmesi ) olmak üzere, risk analizi, sürekli danışmanlık gibi Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Gayrimenkul Hukuku konuları başta olmak üzere tüm hukuksal alanlarda dava ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmekte, Dava ve İcra takip süreçlerinde temsil faaliyetlerini başarıyla yürütmektedir.

 

 

 

Şirket danışmanlığı nedir? Şirket Avukatı ne yapar?, şirket avukatlığı, şirket avukatı ücretleri, şirket avukat danışmanlığı, şirket danışmanı bağdat caddesi