Boşanma Davası

BOŞANMA DAVASI

 

Evliliği sona erdiren hallerden biri de boşanmadır. Evlilik Ölüm, Gaiplik ve Cinsiyet Değişikliği gibi hallerde kendiliğinden son bulur ancak tarafların her ikisinin de sağ olduğu ve kendi iradeleri ile birlikte yahut tek başına evliliği sona erdirme kararı aldıkları hallerde boşanma yolu ile evlilik sona erdirilebilir.

 

Boşanma Davası Açmak Zorunlu mudur?

 

Ülkemizde yer alan pozitif hukuk düzenlemeleri uyarınca boşanmanın gerçekleştirilebilmesi için mahkeme kararı gerekmektedir. Mahkeme kararı alınmaksızın boşanmanın gerçekleştirilebildiği başka ülkeler bulunmaktadır ancak ülkemizde boşanmanın gerçekleştirilebilmesi ister iki tarafın ister tek tarafın isteğine bağlı olsun ancak dava yolu ile talep edilebilir.

 

Boşanma Sebebi Olması Şart mıdır?

 

Her insana göre farklı sebepler boşanmayı gerektirecek nitelikte olabilir. Ancak kanunumuz boşanma sebeplerini ve şartlarını belirlemiş ve bu sebebe dayanmayan veya şartları taşımayan nitelikte olayların boşanma sebebi olamayacağını hüküm altına almıştır. Bu nedenle kişiye göre boşanma sebebi teşkil ettiği düşünülen bir eylemin kanuni temele dayanması şarttır.

 

Kanunda Yer Alan Boşanma Sebepleri Nelerdir?

 

Boşanma sebepleri boşanmanın özel ve genel sebepleri olarak ikili bir ayrımda incelenmektedir. Buna göre;

 

 

 

 

Özel Boşanma Sebepleri:

1-Zina

2-Hayata Kast ve Pek Kötü Muamele ya da Onur Kırıcı Davranış

3-Küçük Düşürücü Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme

4-Akıl Hastalığı

5-Terk

 

Genel Boşanma Sebepleri:

 

1-Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması

2-Tarafların Boşanma Hususunda Anlaşmaları

3-Ortak Hayatın Kurulamaması veya Fiilen Ayrılık

 

Boşanma Davasında Yetkili Mahkeme

 

Boşanma davalarında yetkili mahkeme eşlerden birinin yeri yahut davanın açılmasından önce son 6 ay eşlerin birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

 

Boşanma Davasında Görevli Mahkeme

 

Boşanma davaları Aile Mahkemelerinde görülür.

 

Boşanma Davası İçin Avukat ile Çalışmak Zorunlu mudur?

 

Boşanma davası açabilmek için Avukat zorunluluğu bulunmamaktadır. Taraflardan her biri kendi başına dava açabilir. Ancak hukuk teknik bir alandır ve esasen haklı olduğunuz bir durumda ispat ve delil sunma ile bunları zamanında ifade ederek talep edebilmek profesyonel yardım gerektirmektedir. Bazen esasen haklı olduğunuz bir hususta kanunen haksız olabilirsiniz. Hangi vakıayı ne zaman ileri süreceğinizi yahut sürmemeniz gerektiğini alanında deneyimli bir Avukata danışarak süreci sıkı takip etmeli ve birlikte yürütmelisiniz. 

 

 

 

Bağdat Caddesi Boşanma Avukatı, Kadıköy boşanma avukatı, Boşanma davası avukatı, Boşanma avukat bağdat caddesi,