Kanser Tedavisinde Kullanılan İlaçların Sgk Tarafından Karşılanması

KANSER TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLARIN SGK TARAFINDAN KARŞILANMASI

 

1.KANSER İLAÇLARI ÜCRETSİZ MİDİR?

    Çağımızın yaygın ve kesin tedavisi halen bulunamamış olan hastalığı "Kanser'e" yakalanan insanların ve yakınlarının aklındaki ilk sorulardan biri, son yıllarda geliştirilen ve geliştirilmeye devam eden bağışıklık sisteminin kanser hücreleriyle savaşmasını sağlayan bir tedavi yöntemi olan immünoterapi ve kanser hücrelerinin yayılmasını, ilerlemesini engellemeyi amaçlayan akıllı ilaç tedavilerine ücretsiz bir şekilde erişip erişemeyeceğidir.

 

    Bu tedavilerde kullanılan ilaçlar SGK tarafından direkt olarak karşılanmamaktadır. Kür bedelleri oldukça yüksek olan bu ilaçların, yazımızın devamında da değineceğimiz üzere belirli bir süreç içerisinde yapılacak başvurular ve açılacak dava sonucunda SGK tarafından karşılanması mümkün olabilmektedir. Maalesef çoğu ilaç uygulamada SGK tarafından doğrudan karşılanmamakta dava yolu ile bu ilaçların temini ve ödenmesi sağlanmaktadır.

 

    *Bu ilaçlardan bazıları; Altuzan, Opdivo, Keytruda, Tecentriq ...

 

    Öncelikle bir ilacın bedelinin SGK tarafından ödenebilmesi için ilacın "Sağlık Uygulama Tebliği" listesinde bulunması gerekmektedir. Ancak ilacın sadece listede yer alıyor olması ödeneceği anlamına gelmemektedir. Aynı zamanda o ilacın hangi kanser türünün tedavisinde kullanıldığı, hastanın tedavisinin hangi noktada olduğu ve ilacın bu süreçte kullanılması halinde hastanın hastalığının ilerlemesini durdurmasını veya olumlu yöne seyretmesini sağlaması gibi şartların var olması gerekmektedir.

 

2.SÜREÇ NE ŞEKİLDE İLERLEYECEK?

 

2.1. Endikasyon Dışı İlaç Başvurusu


Sürecin ilk adımı olarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na endikasyon dışı ilaç başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Bu başvuru hekim tarafından yapılmakta ve esas olarak kanser tedavisinde kullanılmayan ancak hastalığın seyrine olumlu etkisi kanıtlanabilen ilacın Türkiye içerisinde kanser tedavisinde kullanımına ilişkindir. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, SGK'nın ödeme listesinde bulunmayan ilaçlar hakkında yapılan başvuruları genellikle reddetmektedir.

Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Nedir?

"Ülkemizde onaylanmış endikasyonların dışında ve/veya standart dozların üstünde ilaç kullanımı ile ülkemizde henüz ruhsatlandırılmamış ilaçların şahsi tedavi amacıyla yurt dışından getirtilerek kullanımı hususları “endikasyon dışı ilaç kullanımı” olarak adlandırılmaktadır."    

 

2.2. SGK Başvurusu


    
Hasta tarafından ilacın kullanılmaya başlanmasından önce veya başlanmasının ardından SGK’ya hem başvuru öncesinde kullanılan ilaç için ödenmiş olan bedellerin iadesi hem de bundan sonraki süreçte kullanılacak olan ilaç bedellerinin süreç boyunca karşılanması talebiyle başvuruda bulunulması gerekmektedir. Yapılacak olan bu başvurunun SGK tarafından reddedilmesi halinde sürecin 3. ve son adımı olan "Kurum İşleminin İptali" davası açılacak ve dava süresince ilaçların SGK tarafından karşılanabilmesi adına ihtiyati tedbir talebinde bulunulacaktır.
    

2.3. SGK'ya Dava Açılması ve İhtiyati Tedbir Kararı Talebi

 

İş Mahkemelerinde açılacak olan dava ile SGK'ya yapılmış olan başvurunun reddi işleminin iptali ve hastanın tedavisi süresince ilaçların ödenmesi talep edilecektir. Dava konusu taleplerin yanı sıra ihtiyati tedbir talebinde bulunulması da gerekmektedir. Bu sayede yargılama süresince hastanın ilaca erişiminde ortaya çıkabilecek mağduriyetin önüne geçilmiş olacak ve yargılama neticesinde alınabilecek nihai lehe karar neticesinde hastanın tedavisi süresince kullanacağı ilaç bedellerinin SGK tarafından ödenmesi sağlanacaktır.

 

3.BU SÜREÇTE BİR AVUKATLA ÇALIŞMALI MIYIM?

 

Süreç, belirli başvuruların yapılmasını ve bunlardan netice alınamaması halinde dava açılmasını kapsamaktadır. Mahkemedeki dosya takibinin bir avukat ile gerçekleştirilmesi sayesinde teknik hataların önüne geçilecektir. Hem insan yaşamı hem de yüksek bedelli ilaçları konu eden bu süreçte yapılan hataların telafisi mümkün olmayacaktır.

 

SGK İlaç, Sgk Kanser İlaçlarını Karşılar mı?, Kanser İlacı davası, Kanser İlacı Davası Avukat, Kanser ilacı Sigorta karşılar mı?