İcra ve İflas Hukuku

İcra Hukuku hakkın yerine getirilmesinde en önemli basamaktır. Bu kapsamda ilamlı icra ve ilamsız icra olmak üzere iki ana yol bulunmaktadır. Alacaklının alacağına kavuşması borçlunun borcu olanı yerine getirmesinin tesisi amacıyla ülkemizde icra daireleri bulunmaktadır. 

 

İcra daireleri ilamsız icra takibi yahut ilamlı icra takibinin tahsilat aşamasına kadar yerine getirilmesini temin etmek amacıyla kurulmuş ve çalışmaktadır. Alacaklının bizzat yahut vekili aracılığıyla icra dairesine takip talebinde bulunması ile başlayan süreç hakkın yerine getirilmesi ile son bulmaktadır.

 

Büromuz bu kapsamda;

 

 • Sözleşmesel bir borcun ödenmesi,

 

 • Senede dayalı borcun icrası,

 

 • Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu,

 

 • Kiralanın Tahliyesi Amacına Yönelik İcra Takibi,

 

 • Mahkeme Kararının İcrası,

 

 • İlamlı İcra Yolu,

 

 • Alacak Takibi

 

 • Haksız Olarak Başlatılan İcra Takibine İtiraz

 

 • Hukuka aykırı başlatılan icra takibini şikayet

 

 • Memur muamelesini şikayet

 

 • Haczedilemezlik Meskeniyet Şikayeti

 

 • Taşkın Haciz Şikayeti

 

 • Karşılıksız Çek Keşide Etmek, Çek Hakkında Karşılıksızdır İşlemine

 

 • Sebebiyet Vermek

 

 • Ticareti Usulsüz Olarak Terk Etmek

 

 • Alacaklılardan Mal Kaçırmak Amacıyla Yapılan Tasarrufun İptali

 

 • Konuları başta olmak üzere İcra ve İflas Hukukunun tüm alanlarında müvekkillerine hizmet vermektedir.

 

 

 

İcra Avukatı Bağdat Caddesi, İcra Tahsilat Avukat Bağdat Caddesi, Bağdat Caddesi İcra