Arabuluculukta Taraf Vekilliği Nedir?

Arabuluculukta Etkili Taraf Vekilliği Nedir?

 

Dünyada ve ülkemizde mahkemelere intikal eden uyuşmazlıklar uzun yıllar sürmekte, taraflar açısından büyük maliyetlere neden olmakta ve insanların mağduriyetine yol açmaktadır.

 

Ticari ve İşçilik alacaklarına ilişkin uyuşmazlıklar başta olmak üzere uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşmasını esas alan zorunlu arabuluculuk müessesesi ülkemizde uygulanmaya başlanmış ve mahkemeye intikal etmeden önce tarafları son bir kez düşünmeye ve uzlaşmaya sevk etmeyi amaçlamıştır. 

 

Arabuluculuk aşamasında taraflar Avukatları ile birlikte yahut yalnızca Avukatları vasıtası ile bir araya gelmekte ve hukuki meseleyi çözüme kavuşturmaya çalışmaktadır. Bu aşamalarda müzakereler gerçekleştirilmekte ve nihayeten bir anlaşma yahut anlaşamama sonucu elde edilmektedir.

 

Arabuluculuk sürecinin avantajları olduğu gibi dezavantajları da pek tabii bulunmaktadır. Hukuki haklarını tam olarak bilmeyen kişilerin arabuluculuk sürecinde hakkının çok daha azına razı olmaları ihtimali pek tabi mümkünken hakkından fazlasına kavuşan taraflarında bulunacağı açıktır. Bu nedenle arabuluculukta etkili taraf vekilliği önem arz etmekte vekillik profesyoneli olan Avukatlar tarafından bu alanda hizmetler yürütülmektedir.

 

Bu kapsamda bir arabuluculuk toplantısı öncesi yapılması gerekenlerden bahsetmek gerekmektedir. Arabuluculuk süreci öncesi yapılması gereken ilk iş Avukatınız ile birlikte mahkeme sürecinin değerlendirilmesi uyuşmazlık mahkemeye intikal ettiğinde elinizde mevcut ispat vasıtalarının neler olduğu ile leh ve aleyhe olan tüm hususlar göz önüne alınmalıdır.

 

Yapılacak olan bu risk analizi sonucu oluşturulacak strateji çerçevesinde toplantı günü ve saatinde Arabuluculuk görüşmesine katılınarak ilk oturumda sonuç alınması mümkün değilse ikinci oturum için gün istenilmelidir. İkinci oturumda da anlaşılamayacağı netleşmiş ise uyuşmazlığın mahkemeye intikal etmesi için anlaşamama tutanağı hazırlanarak mahkeme sürecine geçilir.

 

Arabuluculuk sürecinde ilk toplantı yahut ikinci toplantıda uzlaşmanın sağlanması durumunda ise taraflar hep birlikte kağıda dökülen anlaşmalarını imza altına alırlar. İşbu tutanak artık mevcut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı hükmünde bir belgedir ve icra edilebilir.

 

Arabuluculukta etkili taraf vekilliği Avukatların profesyonel iş alanında yer alan hak kaybına uğramamanız için zaruri bir müessesedir. Avukatınız olmaksızın bu gibi bir toplantıda kendinizi aleyhinize bir sonuca ikna edilmiş bulabilirsiniz. Bu nedenle mutlaka Avukatınıza danışmadan bu kritik süreci yönetmemelisiniz. Müzakere teknikleri ve tarafların pozisyonlarının analiz edilerek süreçte hak kaybına uğranmaması adalet duygusunun zedelenmemesi açısından büyük önem arz etmektedir. 

 

Büromuz bu kapsamda müvekkillerini mahkemelerde olduğu gibi Arabuluculuk süreçlerinde de temsil etmekte ve hak kayıplarına uğramalarının önüne geçmektedir.