Gayrimenkul Yönetim Avukatı

Gayrimenkul Yönetimi

 

Türkiye jeopolitik konumu ve uygun yatırım fırsatları nedeniyle hem ülkemiz vatandaşları hem de yabancı ülkede ikamet eden gurbetçi vatandaşlarımız başta olmak üzere yabancı ülke vatandaşları tarafından da gayrimenkul yatırımı amacıyla tercih edilmektedir.

 

Gayrimenkul Yönetimi ne demek ?

 

Gayrimenkul yönetimi genellikle birden çok taşınmazı bulunan özel kişi ve şirketlere yönelik verilen bir hizmet şeklidir. Genellikle yurtdışında yaşayan ve Türkiye'de gayrimenkulü bulunan kişilerin ülkemizde satın aldıkları yahut miras yoluyla kendilerine intikal eden taşınmazların hukuki ve ekonomik olarak vekil/avukat olarak takip edilmesidir.

 

Yurtdışında Yaşıyorum Gayrimenkullerimi Nasıl Yönetebilirim?

 

Türkiye'de bulunan gayrimenkullerinize ilişkin tüm hak ve yükümlülüklerinizin bir Avukat vasıtası ve güvencesi altında takip edilmesi önemlidir. Zira kiracıyı korumaya yönelik hükümler ile kira bedellerinin tahsil edilmesi ve takibi işleri ile gayrimenkulünüze yönelik ülkemizde yapılması gereken iş ve işlem için gereken zaman, maliyet ve yerel mevzuat bilgisi önem arz etmektedir.

 

Gayirmenkul Yönetim Alanında Hangi Hizmetler Verilmektedir?

 

Bu kapsamda sunulacak hizmetler çeşitlilik arz etmektedir. Başlıca sunulan hizmetler ise; ilgili taşınmazın kira sözleşmelerinin Türk hukuku ve mevzuatına uygun olarak büromuzca hazırlanması, taşınmazlara ilişkin vergi vb. yükümlülüklerin takibi, emlak vergilerinin ödenmesi, kira sözleşmelerinin hazırlanması ve imza edilmesi, ödemelerin takibi, yapılmayan ödemelerin hukuk yolları tahsili için gerekli başvuruların yapılması ve takip edilmesi, tahliye edilmesi lazım gelen taşınmazların tahliyesi için gereken hukuki prosedürün hazırlanması, başvuruların yapılması, tahliyenin gerçekleştirilmesi, tahliye taahhüdü düzenlenmesi, sözleşme görüşmelerinin yürütülmesi, taşınmaza verilen zararların tazmini için hukuki süreçlerin yürütülmesi, kiralanacak olan taşınmaza ilişkin emlak hizmeti alınması, satış işlemlerinin takibi ve müvekkil adına gerçekleştirilmesi, apartman yönetim toplantılarına katılınması gibi taşınmaza yönelik tüm hukuki sürecin mülk sahibi adına Avukat olarak takibinin yapılması hizmetidir.

Bu hizmetlerin bir Türkiye'de hizmet veren bir Avukat vasıtası ile güven içerisinde takip edilmesi önemlidir.

Türkiye'de gayrimenkul alanında hizmet veren bir hukuk bürosu ile çalışarak aşağıda yer alan hizmetlerin tümünü, işlerin sürekli ve düzenli takibini hep birlikte yahut her bir hizmeti ayrı ayrı alabilirsiniz.

 

Gayrimenkulün İntikal Ettirilmesi/Satın Alınması

 

Müvekkillerin Türkiye'den satın alacağı yahut mirasen intikal etmiş olan taşınmazların hukuki iş ve işlemlerinin takibi, satın alınması tapudan adlarına intikal ettirilmesi, satış bedelinin vergilerin ödenmesi iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi yahut satılması istenen taşınmazın satışı için gereken araştırmanın yapılması, eksper raporu aldırılması, satış için gerekli işlemlerin hazırlanması ve satışın gerçekleştirilerek satış bedelinin tahsil edilmesi iş ve işlemlerini kapsar.

 

Gayrimenkullerin Kira Sözleşmelerinin Hazırlanması

 

Müvekkil nezdinde bulunan taşınmazların kiralanması için müvekkil adına kira bedeli araştırtılması, kiralama koşullarının belirlenerek ilan verdirilmesi, kiracı ile şart ve koşulların müzakere edilerek müvekkilin ihtiyaçları doğrultusunda kira sözleşmesinin hazırlanması, anahtar teslimi ve müvekkilin talep ve tercihi doğrultusunda sözleşmelerin imza edilmesi.

Detaylı bilgi için bknz. ( Kira Sözleşmeleri )

 

Tahliye Taahhüdü Düzenlenmesi

 

Kiralanmış olan taşınmazların tahliye edilmesine yönelik olarak kiracı ile tahliye taahhüdü hazırlanması ve imza edilmesi.

Detaylı bilgi için bknz. ( Kira Sözleşmelerinde Tahliye Taahüdü Düzenlenmesi )

 

Kira Sözleşmelerinin Yenilenmesi

 

Halihazırda mevcut olan kiralanmış taşınmazların kira sözleşmelerinin yenilenmesi ve imza edilmesi.

 

Kira Bedellerinin Tahsili

 

Ahz-u Kabz yetkisi çerçevesinde müvekkile ait gayrimenkulün kira bedellerinin tahsil sürecinin yürütülmesi, aksamalarda gerekli ihtar,ihbar,protesto vb. başvuruların yapılması gerektiğinde icra takibi başlatılarak tahsilata ilişkin hukuki prosedürün yürütülmesi

 

Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi

 

Kiralanmış olan taşınmazların kira bedellerinin ödenmemesi, aksatılması yahut diğer hukuki sebeplerin vukuu halinde taşınmazın tahliyesine yönelik hukuki sürecin yürütülmesi ve taşınmazın tahliyesinin gerçekleştirilmesi.

Detaylı bilgi için bakınız. ( Yeni Malikin İhtiyaç Sebebiyle Kiralananı Tahliye Hakkı )

 

Gayrimenkule Yönelik Tehlike ve Tehditleri Önlenmesi ve Zararın Tazmini

 

Gayrimenkule yönelik kamulaştırma, tapu iptal, yıkım, iç ve dış yapısına zarar verme, demirbaşa yönelik kırma, dökme, yakma yahut hırsızlık gibi eylemlere karşın hukuki yolların takibi ve gerekli başvuruların yapılarak hakların tazmini ve müdafaası.

 

 

 

 

Türkiye'de gayrimenkul yönetimi, Türkiye kira avukatı, Türkiye'de gayrimenkul yönetimi avukatı, Kira yönetim avukatı, yurtdışında yaşıyorum kiralarımı nasıl toplarım?