Kripto Para Borsası Nasıl Kurulur?

KRİPTO PARA BORSASI NASIL KURULUR?

 

      Kripto para borsalarının kurulması ve işletilmesine ilişkin ülkemizde ve dünyanın çoğu ülkesinde henüz net bir regülasyon mevcut olmamakla birlikte yine hukukun genel kuralları çerçevesinde bir takım prosedürlerin izlenmesi ve önlemlerin alınmasının hukuken zarureti bulunmaktadır. hukukun genel kuralları çerçevesinde bir takım prosedürlerin izlenmesi ve önlemlerin alınmasının hukuken zarureti bulunmaktadır.

 

1- ŞİRKET KURULMASI

 

KRİPTO PARA ŞİRKET TİPİ NE OLMALIDIR?

            Tavsiye niteliğinde bu alanda faaliyet gösterecek şirketlerin en azından limited şirket olarak kurulması mümkünse Anonim Şirket tercih edilmesi önem arz etmektedir. Yasal olarak şirket tipine ilişkin kesin bir belirleme mevzuatımızda bulunmasa dahi Anonim Şirket şeklinde kurulacak olan kripto para şirketinin ileride yapılabilecek kanuni düzenlemelere uyum sağlamasının kolay olacağı ve Anonim Şirket olmanın Ticaret kanunu gereği avantajlarını da işin işleyişi süresince muhafaza edeceği aşikardır. Bu nedenle bu tip şirketlerin Anonim Şirket olarak faaliyet yürütmesi tercih edilmesi gereken bir seçenektir.

 

2-BANKA HESABI AÇILMASI

 

KRİPTO PARA ALANINDA FAALİYET YÜRÜTEN BİR ŞİRKETE BANKA HESABI AÇILABİLİR Mİ?

 

            İşbu yazının yazıldığı tarih itibari ile kripto para borsası olarak faaliyet yürüten Türkiye’de kurulu şirketlerin ülkemizde banka hesabı açmalarına yönelik bir kısıtlama bulunmamaktadır ancak BDDK ve banka uygulamaları uyarınca uygulamada teminat talep edildiği bu teminatın ya depo etme şeklinde yahut mektup sureti ile gerçekleştirildiği görülüp tatbik edilmektedir. Bu nedenle teminat için değişen miktarlarda bir nakdi varlığın hazır bulundurulmasında yarar vardır.

 

3- İNTERNET SİTESİ / MOBİL UYGULAMA

 

KRİPTO PARA BORSASINDA KULLANICI SÖZLEŞMELERİ

 

            Kripto para borsası kurulurken ilk ve en önemli etmen internet sitesidir. İnternet sitesi üzerinden hizmet veren bu platformlar kullanıcıların üye olmak suretiyle kripto paraları değiş-tokuş edebildiği, alıp-satabildiği platformlardır. Bu platformları kullanan kimselere kullanıcı demekteyiz. Kullanıcılar ile yasal olarak bir anlaşma/sözleşme akdedilmediği takdirde verilen hizmete yönelik ileride sorunlar ile karşılaşılabilir. Bu anlamda ilk ve en önemli yapılması gereken kullanıcı sözleşmelerinin özenle ve karşılıklı hak ve yükümlülükler gözetilerek, genel işlem koşulları değerlendirilerek, tüketici-yatırımcı ayrımı gözetilerek hukuka uygun şekilde hazırlanması gerekmektedir. Kullanıcı sözleşmeleri günümüzde çoğunlukla genel işlem koşulları içermekte, tüketici-yatırımcı ayrımı gözetilmeyerek geçersiz hükümler sevk edilerek sitelere konulmaktadır. Bu husus ileride yaşanacak özel hukuk uyuşmazlıkları başta olmak üzere kamu hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların da aleyhe sonuçlanmasına yol açabilir nitelikte en önemli unsulardandır. Bu nedenlerle özenle hazırlanılması ve beklenen ile beklenileni karşılayacak bir sözleşme ortaya konulması büyük önem arz etmektedir.

 

KRİPTO PARA BORSALARINDA RİSK BİLDİRİMLERİ

 

            Kullanıcı sözleşmelerinin yanı sıra kripto paraların doğası gereği çok önem arz eden bir diğer husus ise risk bildirimidir. Kullanıcılar tüketici veyahut yatırımcı olarak değerlendirilebilir. Her ne şekilde değerlendirilirse değerlendirilsin bu durumda kullanıcıların ne aldıklarını, ne için ödeme yaptıklarını ve ne alamayacaklarını da açıkça okuduklarında anlayabilecekleri türden bir risk bildiriminde bulunulmuş olması büyük önem arz etmektedir. Zira kayıplara yönelik geri iade talepleri ile karşı karşıya kalınması günümüzde yaygın şekilde ortaya çıkmaktadır.

 

Bu konuya ilişkin detaylı görüşlerimize RİSK BİLDİRİMİ NEDİR? adlı yazımıza tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

KRİPTO PARA BORSALARINDA KİŞİSEL VERİLERİN DURUMU

 

Muhtemel küçük ölçekli bir kripto para borsası dahi verbis kayıt zorunluluğu kapsamında girmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kanunun emredici nitelikte normları karşısında gerekli önlemlerin alınması, veri güvenliğinin istenen şartları taşıması, verbis kaydının eksiksiz yapılması, alınacak tüm verilere ilişkin saklama süreleri, hangi verilerin alınacağı, hangi verinin ne için zaruri olduğunun tespiti ve bildirilmesi süreçlerinin mutlaka profesyonel bir Avukat tarafından yürütülmesi gerekmektedir. İnternette bulunan matbu evrak ve formlar ile bu denli hacimli bir işin yürütülmesi büyük risk teşkil edecektir. Zira kullanıcılardan alınacak açık rıza, bildirim ve benzeri dökümanların usule uygun olması büyük önem teşkil etmektedir. Verbi kaydı ile kvkk uyum sürecinin tamamlanmasının ardından sürecin devamlı kontrol edilmesi de hukuken bir zorunluluktur.

 

REKLAM RİSKLERİ

 

            Kripto para doğası gereği yüksek volatilite içeren bir yapıya sahip elektronik varlıktır. Bu varlıklara yönelik tanıtıcı reklam yapmakta bu riski reklam yapana kısmen de olsa yükleyebilir. Günümüzde sürekli duyduğumuz o meşhur “yatırım tavsiyesi değildir.” Şeklinde sürekli söylenen cümlenin çıkışı hem spk mevzuatları gereği çekinceler hem de herhangi bir tazminat davasına muhatap olmamaktır. Bu kapsamda bu sektörde faaliyet gösteren herhangi bir firmanın reklamlarının hukuksal denetimden geçerek yayınlanması sağlıklı olandır.

 

DİNAMİK BİR ŞEKİLDE BULUNMAK

 

Binlerce kişinin üye olarak hizmet alarak komisyon ödediği borsaların dinamik şekilde yasal başvurulara cevap verebilir şekilde hazır olması büyük önem arz etmektedir. Aksi hal hizmetlerin hükümetler ve yargı nezdinde şüphe çekmesine neden olmaktadır. Bu genel bir yasal ödev olmakla açık bir zorunluluk değildir. Ancak bu kripto para şirketlerinin UETS ve KEP hesaplarının bulunması bir diğer yandan UYAP kurum’a kayıt yaptırarak sürekli kontrol şekilde faaliyet yürütmesi faydalıdır. Zira yasal bir talebi derhal karşılamak hem marka imajı açısından hem de kullanıcı nezdinde diğer yandan yargı önünde de doğru bir imaja katkı sağlayacaktır. Bir Kripto para borsası kurarken başlıca dikkat edilecek hususlar bu şekilde olmakla sürekli şekilde güvenlik açıklarının kontrol edildiği, denetlendiği bir teknik sisteme sahip olmakta gerekmektedir.

 

Bu çerçevede büromuz ülkemizde kripto para borsası kurulumu, işleyiş sürecindeki hukuki desteğin verilmesi, kuruluş aşaması sonrası hukuki danışmanlık faaliyetlerini 2019 yılından itibaren hem bireysel hem kurumsal müvekkilleri nezdinde çözüm ortakları ile birlikte yürütmektedir.

Av. Mehmet Serhat TERCAN

05.01.2023

 

 

Web sitemizde yer alan bu ve benzeri bilgiler öneri, tavsiye veya hukuki mütalaa değildir. Yazarımız veya büromuz bu sitede yer alan çözümlere, bilgilere, metinlere veya yayınlara dayanılmasından, kullanılmasından hareketle zarara uğranmasından dolayı sorumluluk kabul etmez.

 

 

 

kripto para borsası nasıl kurulur? kripto para şirketi nasıl kurulur? türkiyede kripto para borsası kurmak, kripto para borsası açmak istiyorum.