Mirasçılık Belgesi - Veraset İlamı Nedir?

Mirasçılık Belgesi - Veraset İlamı Nedir?

 

Mirasbırakanın vefatı ile beraber tereke mirasçılara doğrudan bir kül halinde intikal eder. Mirasçılar külli halefiyet kuralları dolayısıyla mirası kendiliğinden kazansalar da miras üzerinde hak sahibi olduklarını ispat etmeleri gerekir. Zira mirasçıların terekede yer alan mal ve haklara ilişkin tasarruf işlemleri yapabilmeleri ancak tereke üzerinde hak sahibi olduklarını ispatlamalarıyla mümkündür. İşte mirasçılık belgesi mirasçının mirasçı olduğunu ve mirasta ne kadar payı bulunduğunu ispatlamaya yarayan belgedir.

 

Mirasçılık Belgesi Ne İşe Yarar?

 

Mirasçıların miras üzerinde hak sahibi olduklarını kolaylıkla ispat edebilmeleri için 4721 sayılı Türk Medeni Kanunumuz’un 598. maddesi ile mirasçılık belgesini hüküm altına almıştır. Mirasçılık belgesi ile amaçlanan mirasçıların ve miras paylarının belirlenmesi ve tereke üzerinde tasarruf edebilmeleridir.

 

Kimler Mirasçılık Belgesi Talep Edebilir?

 

Mirasçılık belgesinin düzenlenebilmesi ancak mirasın açılması ile mümkündür. Özel hukukta hemen her işlemde olduğu gibi mirasçılık belgesinin düzenlenebilmesi de ancak ilgililerin talebi olması durumunda söz konusudur. Özdeyişle mirasçılar tarafından talep edilmeden kendiliğinden mirasçılık belgesi düzenlenmez.

 

Hatalı Mirasçılık Belgesi Düzenlenirse Ne olur?

 

Mirasçılık belgesi bir kimsenin mirasçılık sıfatını gösteren bir belgedir ancak her zaman mirasçılık belgesinin aksi ispat edilebilir. Dolayısıyla mirasçılık belgesi bir kimsenin mirasçı olduğu dair kesin bir delil teşkil etmez. Böyle bir hatanın tespit edilmesi durumunda ivedilikle dava açılarak hatalı belge iptal edilmelidir.

 

Mirasçılık Belgesi Nasıl Alınır?

 

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde mirasçılık belgesi vermeye Noterler ve Sulh Hukuk Mahkemeleri yetkilidir. Mirasçılık belgesi almak için Noterliğe başvurabilirsiniz. Ancak bazı hesaplama gerektiren detaylı inceleme gerektiren mirasçılık belgesi verilmesi iş ve işlemleri dolayısıyla noterlik mirasçılık belgesi veremeyebilir. Bu halde Sulh Hukuk mahkemesine başvurulması gerekmektedir.

 

Detalı bilgi için Miras hukuku alanımıza göz atabilirsiniz.

 

 

Mirasçılık Belgesi Nedir?- Veraset İlamı Nedir? - Hatalı Mirasçılık Belgesi Düzenlenirse Ne olur? mirasçılık belgesi nasıl alınır? Mirasçılık Belgesi Ne İşe Yarar?