Terekenin Korunmasına Yönelik Mirasçıların Tek Başına Dava Açabilmesi

Terekenin Korunmasına Yönelik Mirasçıların Tek Başına Dava Açabilmesi

 

Yeni Türk Medeni Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte kanun koyucu tarafından eski düzenleme terk edilmiş ve mirasçıların her birine tek başına terekedeki hakların müdafaası amacı ile dava açabilme hakkı tanınmıştır.

 

Bu düzenlemenin getirilmesi ile neredeyse eski medeni kanun döneminde mirasçılar arası anlaşmazlıklar nedeniyle imkansızlaşan, terekenin korunmasına yönelik hızlı hareket edebilme imkanı tanınmıştır.

 

Dava Açabilmenin Şartları Nelerdir?

 

Bu şekilde mirasçıların tek başlarına dava açabilme hakları sınırsız olmamakla birlikte bazı şartlara haiz olunması gerekmektedir.

 

Bu kapsamda somut olayda ileri sürülecek talebe ilişkin bir zorunluluk ve gecikmesinde sakınca bulunan bir halin bulunması gerekmektedir. Bu duruma tipik örnek olarak terekeye dahil bir mala yönelik zilyetlik davası açabilmek başta olmak üzere zamanaşımına uğrama ihtimali olan bir alacağa yönelik dava açmak, takip yapmak, hak düşürücü sürenin dolması tehlikesi mevcutsa yine bunu dava konusu edebilmek gibi örnekler verilebilir.

 

Bu örnekler sınırlı sayıda olmamakla somut olayda zorunlu ve gecikmesinde sakınca bulunan bir halin varlığı aranacaktır. Bunlar dışında bozulacak ürünlerin toplanması, satılması, acele onarımların yapılması, istihkak davası, el atmanın önlenmesi davası, tapu iptal davası gibi davalar yine aynı şartları taşıması halinde mirasçılardan her biri tarafından tek başına açılabilecektir.

 

Bu davanın olumlu sonucundan tüm mirasçılar faydalanırken olumsuz sonuçlanması halinde ise bu diğer mirasçılara sirayet edecek herhangi bir sonuç doğurmayacak ve diğer mirasçılar için kesin hüküm teşkil etmeyecektir.

 

Web sitemizde yer alan bu ve benzeri bilgiler öneri, tavsiye veya hukuki mütalaa değildir. Yazarımız veya büromuz bu sitede yer alan çözümlere, bilgilere, metinlere veya yayınlara dayanılmasından, kullanılmasından hareketle zarara uğranmasından dolayı sorumluluk kabul etmez.

Tercan

İstanbul

Avukatlık 

Avukat Mehmet Serhat TERCAN

 

mirasçı tek başına dava açabilir mi? miras alacağı tek başına istenir mi? miras davası açılabilir mi? miras davasında nelere dikkat etmek gerekir?