Kira ve Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Arabuluculuk Dönemi

Kira ve Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Arabuluculuk Dönemi

Kira ve Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Arabuluculuk Dönemi

1 Eylül 2023 tarihinden itibaren kira ve ortaklığın giderilmesi davalarında zorunlu arabuluculuk dönemine geçiliyor. Bu kapsamda kiracıların veya kiraya verenlerin, tahliye, kira bedeli ilgili dava açmadan önce arabulucuya başvurması zorunlu olacak. Aynı şekilde ortaklığın giderilmesi davaları da artık öncelikle arabuluculukta görüşülecek ve olumlu sonuç alınamaması halinde dava yoluna gidilebilecek.

Zorunlu arabuluculuk düzenleme öncesinde; ticari davalar, iş hukuku, tüketici hukuku kapsamında uygulamadaydı. İşbu düzenleme ile artık 1 Eylül 2023'ten itibaren zorunlu arabuluculuk kapsamına alınan kira ve ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıkları da kapsama dahil edildi. 

Bu düzenlemeler ile kanun koyucu tarafından mahkemelerin iş yükü azaltılmak istenmekte ve taraflar anlaşma yolu ile mahkemelere gitmeksizin uyuşmazlıkları çözmeye teşvik edilmektedir.

Arabulucuya başvurmaksızın dava açılması halinde ne olur?

1 Eylül 2023 tarihinden sonraki dönemde arabulucuya başvurmaksızın açılan davalar usulden reddedilecektir.

25.07.2023

 

 

 

 

Kira davaları, Ortaklığın giderilmesinde arabuluculuk, Kira Avukat, Ortaklığın giderilmesi Avukat