Tazminat Avukatı

TAZMİNAT DAVALARI

 

Tazminat hukuku bir hakkı haksız ve hukuka aykırı şekilde saldırıya, ihlale uğrayan insanların bu hak kaybı nedeniyle uğradıkları maddi ve manevi zararları kapsamında bulunduran geniş bir alandır. Tazminat davaları kayba uğrayan tarafın kayıplarını telafi etmek üzere ikame edilen dava türüdür.

 

TAZMİNAT DAVASINDA NE KAZANILIR?

 

Tazminat davasında talep paradır. Haksızlığa uğrayan taraf uğramış olduğu bu haksızlığın giderilmesi amacıyla bir miktar para talep eder.

 

TAZMİNAT DAVASINDA NE KADAR PARA KAZANILIR?

 

Denkleştirici ve cezalandırıcı tazminat olmak üzere iki tür tazminat türü bulunmaktadır. Ülkemiz hukuk düzenlemelerinin çoğunluğu (Rekabet hukukuna ilişkin düzenlemeler hariç) denkleştirici tazminatı esas almakta ve uğranılan zararın tazmin edilmesi ile yetinmektedir. Ancak cezalandırıcı tazminatın esas alındığı ülkelerde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde tazminat miktarları yalnızca uğranılan zararı değil yapılan eylemi de cezalandırmak amacıyla yüksek miktarlarda söz konusu olmaktadır. 

 

TAZMİNAT DAVASINDA NELER TALEP EDİLİR?

 

Tazminat davalarında maddi tazminat olarak olumlu zarar ve olumsuz zarar kalemleri istenebilmekte bazen yalnızca biri bazen her ikisi birlikte istenebilmektedir. Bunun tespiti için zararın sözleşmeden mi? Haksız fiilden mi? kaynaklandığının tespit edilerek hangi tür uyuşmazlık içerisinde olunduğu analiz edilmelidir. 

 

TAZMİNAT HAKKI NELERDEN DOĞAR?

 

Tazminat hakkı bir trafik kazası sonucu, ihmal suretiyle yolda yürürken başınıza düşen bir saksı sonucu, yanlış tedavi yahut hatalı eksper raporu, hakaret ve kişilik haklarına saldırı, iftira, haksız tutuklama, sözleşmenin ihlali, hava araç kazaları gibi çok geniş bir alanda söz konusu olabilmekte ve uzmanlık isteyen bir alan olarak öne çıkmaktadır.

 

 

 

Tazminat avukatı bağdat caddesi, tazminat avukat kadıköy, tazminat avukatı istanbul, tazminat davası avukat, maddi tazminat avukatı, manevi tazminat avukatı