İstanbul Ticaret ve Şirket Avukatı

Gelişen ve sürekli değişen ekonomik sistem içerisinde İstanbul büyük bir öneme sahiptir. Bu doğrultuda ticaret hayatının hızına yetişirken hukuki güvenliğin temini zaruri bir hal almıştır. 

Büromuz, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Ticari İşletmelerin, Adi, Limited, Anonim Şirket faaliyetleri ve işlemlerinin, hukuka uygun yürütülmesi ve bu çerçevede danışmanlığı üstlenilen firmalarda iş veriminin ve işlem güvenliğinin tesisi, kriz yönetimi, dikkat ve özen gerektiren ticari hayatın olası sürprizleri ile karşılaşılmasının önlenmesi konularında hukuki görüş ve profesyonel hukuki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır.

Zorunlu şirket formalitelerinin tamamlanması, şirket iç işleyiş ve dış temsile ilişkin düzenlemeler ve ilgili yönetim şemalarının hukuk kurallarına uygun oluşturulması, sermaye arttırım ve azaltımları, müdür atanması ve dış temsil yetkilerinin belirlenmesi, yönetim kurulu ve genel kurul toplantıları, adres ve unvan değişiklikleri, ana sözleşme tadilleri gibi olağan şirket işlemleri ile şirket birleşme, devralma ve dağılma süreçlerinin yönetilmesi ve rekabet hukukundan kaynaklı iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Fikri Mülkiyet alanında marka, endüstriyel tasarım, telif hakkı, patent, faydalı model, alan adı uyuşmazlığı, tasarım, coğrafi işaretler, entegre devre topografyaları, biyoteknoloji, bilgisayar programları ve ticaret ünvanları başta olmak üzere ilim ve edebiyat ürünleri, güzel sanat eserleri, sinema, film eserleri gibi fikri ve sınai mülkiyet hukukunun çoğu alanında gerçekleşen hak ihlallerine karşı dava takibi, lisanslama ve tescil konularında müvekkillerine hizmet vermektedir.

Sözleşmeler Hukuku ile ilgili olarak, İşyeri kira sözleşmesi , Taşınmaz satış sözleşmesi ,  Taşınır satış sözleşmesi, İnşaat sözleşmesi, Hizmet sözleşmesi, Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, Kefalet sözleşmesi, Eser sözleşmesi, Ödünç sözleşmesi, Bağışlama sözleşmesi, Ön alım sözleşmesi, Mal rejimi sözleşmesi, Franchise sözleşmesi, Taşeron (alt eser) sözleşmesi, Anonim, Komandit, Limited, kollektif şirket anasözleşmeleri olmak üzere tipik ve atipik tüm sözleşme hükümlerinin düzenlenmesi ve müzakere, imza aşamaları da dahil olmak üzere hizmet vermektedir.