İstanbul Tazminat Avukatı

İstanbul'da gerçekleşen haksız fiil nedeniyle tazminat istemlerinde yetkili mahkeme fiilin gerçekleştiği yer mahkemesi olan İstanbul Mahkemeleridir. Tazminat hukuku kaynağını özellikle Haksız fiil, Sebepsiz Zenginleşme, Yetkisiz Temsil gibi alanlardan almakta ve en büyük çoğunluğu haksız fiiller teşkil etmektedir.

Haksız fiilin 4 unsuru;

1- Hukuka Aykırı Fiil

2- Zarar

3-Kusur

4-İlliyet bağı

Bu unsurları taşıması halinde haksız fiiller nedeniyle tazminat isteminde bulunulabilmekte ve zarar tazmini yoluna gidilebilmektedir.