İstanbul Sözleşmeler Avukatı

Sözleşmeler denilince akla ilk olarak Borçlar Hukuku gelmektedir. Özel hukuk alanının büyük bir bölümünü kapsamında bulunduran kişiler arası borç ilişkilerini, Sözleşmeler Hukuku esaslarını, Haksız fiil, Sebepsiz Zenginleşme, Temsil gibi alanları içerisinde barındıran çok geniş bir alandır.

Borçlar Hukukunun temelini oluşturan başlıca sözleşmeler tipik ve atipik olmak üzere iki tasnife tabi tutulabilir. Atipik sözleşmeler kanunda düzenlenmemiş sözleşmeler olarak Karma, Birleşik, Sui Generis olarak (Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Hastahane Sözleşmesi, Sulh Sözleşmesi vb.) ayrıma tabi tutulabilir. Tipik Sözleşmeler ise genel olarak Satış Sözleşmesi ( Taşınır Satış, Taşınmaz Satış), Trampa (Mal Değişimi), Bağışlama, Kira Sözleşmesi, Ödünç Sözleşmesi ( Ariyet, Karz), Hizmet Sözleşmesi, Eser Sözleşmesi ( İnşaat Taahüt Sözleşmesi), Vekalet Sözleşmesi, Kefalet Sözleşmesi ,Garanti Sözleşmesi, Adi Ortaklık Sözleşmesi olarak sayılabilir.

Borçlar Hukuku hem bu sözleşmelere ilişkin prensip ve kuralları içerisinde barındırırken sözleşmesel olmayan Haksız Fiil nedeniyle Tazminat, Sebepsiz Zenginleşme, Vekaletsiz İş Görme gibi kurumları da düzenler.