İstanbul Miras Avukatı

İstanbul ili sınırları içerisinde meydana gelen Miras Hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda yetkili mahkeme İstanbul Çağlayan, İstanbul Anadolu ve Bakırköy Mahkemeleridir. Miras hukuku liberal ekonomik sistemin bir getirisi olarak insanların hukuken hak sahibi oldukları taşınır ve taşınmaz; maddi ve manevi değerlerin tümünü içerir geniş bir alanı işgal etmektedir. Türkiye'de miras davalarının başlıca ve önem arz eden türleri ise;

Tenkis davası, Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davası , Ortaklığın giderilmesi davalarıdır. Bir kimsenin mirasçı olduğuna dair görünümü sağlayan belgeye mirasçılık belgesi (veraset ilamı) denmektedir. Mirasçılık belgesinin çelişkili yahut hatalı düzenlenmiş olması halinde açılan davaya mirasçılık belgesinin ( veraset ilamının ) iptali adı verilmekte ve asıl mirasçıların hak kaybı bu doğrultuda engellenmektedir.