İstanbul Kira Avukatı

İstanbul ili sınırları içerisinde Kira Hukuku'na ilişkin uyuşmazlıklarda yetkili mahkemeler İstanbul Çağlayan, Bakırköy, İstanbul Anadolu mahkemeleridir. Kira hukuku Türk mevzuatında 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunda düzenlenmiş bulunmaktadır. Kira sözleşmesi kanunda düzenlenmiş olması itibariyle tipik sözleşmeler arasında sınıflandırılmaktadır. Bir taraf kullanma ve yararlanma hakkı elde ederken diğer tarafta bunun karşılığında bir bedel ödeme borcu altına girmektedir. Bu itibarla sinalagmatik bir akit yani edimlerin karşılıklı yer değiştirmesi söz konusudur. Kira sözleşmelerinin geçerli bir şekilde akdedilmesi için kanunda öngörülen bir şekil şartı söz konusu değildir. Bu nedenle yazılı şekil ispat kolaylığı sağlarken geçerlilik şartı değildir.

Kira hukukuna ilişkin özellikle kira tespit, kiralananın tahliyesi, yan giderlerden doğan sözleşmeye aykırılık, kira bedelinin uyarlanması davası, Tahliye taahüdünden kaynaklı kiralananın tahliyesi, kira tahliye taahüdü düzenlenmesi gibi hukuki meseleler ön plana çıkmaktadır.

Tercan Avukatlık & Danışmanlık bürosu İstanbul ilinde kira hukuku ve kira avukatı olarak çalışmakta ve müvekkillerine hizmet vermektedir. Kira bedellerinin arttırılması, kiracının tahliyesi, kiracının temerrüdü durumlarına ilişkin dava, arabuluculuk süreçleri başta olmak üzere tüm uyuşmazlıklarda müvekkillerini temsil etmektedir.

Ek olarak işyeri kira sözleşmelerinin düzenlenmesi, konut kira sözleşmelerinin düzenlenmesi, tahliye taahhütnamesi hazırlanması ve imza edilmesi başta olmak üzere kira hukukunun her alanında Tercan Avukatlık bürosu müvekkillerini temsil etmekte ve hizmet vermektedir.

İstanbul Kira Avukatı ekibimiz ile kira hukukuna yönelik dava, icra, arabuluculuk görüşmeleri başta olmak üzere tüm uyuşmazlıkların çözüme kavuşması için iletişime geçebilirsiniz. İstanbul'da bulunan bir dairenizin ihtiyaç nedeniyle tahliyesi, İstanbul'da bulunan bir işyerinin ihtiyaç nedeniyle tahliyesi başta olmak üzere Avukat ile temsil edilerek tüm iş ve işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.