İstanbul Gayrimenkul Avukatı

İstanbul ili sınırları içerisinde meydana gelen gayrimenkul hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda yetkili mahkeme İstanbul Çağlayan, İstanbul Anadolu ve Bakırköy Adliyeleridir. Anayasamız ve evrensel hukukun büyük çoğunluğunca kabul gören mülkiyet hakkı kavramı özel mülkiyetin kabul görmesiyle eşyanın doğasından ve insan doğasından kaynaklı bir takım özellikleri üzerinde barındırmaktadır. Günümüzde eşya hukuku ihtisaslaşma gerektiren hukuk dallarının başlarında gelmekte ve özensiz takip edilen uyuşmazlıklar büyük hak kayıpları ve mağduriyetlere yol açabilmektedir.

Gayrimenkul ve eşya hukukunun başlıca meseleleri; Tapu Sicilinin Düzeltilmesi davası (Uygulamada ki adıyla Tapu iptal ve tescil davası), Kamulaştırmasız el atma, Kamulaştırma, Ortaklığın giderilmesi, Müdahalenin men’i, Taşınmaza yönelik tecavüzlerin önlenmesi, Ön alım davası ( Şuf'a davası ), Geri alım davası, Geçersiz taşınmaz satış vaadi sözleşmesinden kaynaklı davalar, Kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, intifa ve üst hakkından kaynaklı davalar, İpotek ve ipoteğin fekkine ilişkin davalardır. Bu tip davalarınızı mutlaka Avukatınız vasıtası ile takip etmeniz ve konuyu istişare etmeniz gerekmektedir.