İstanbul Ceza Avukatı

Ceza avukatı ve ceza avukatlığı ciddi bir uzmanlık ve birikim ister. Ceza hukukuna ilişkin isnatların muhatabı olmak bir birey için diğer hukuk dallarına oranla çok daha ağır sonuçlar doğurabilmektedir.


Zira ceza mahkemelerinin kararları, kişi hak ve hürriyetlerine en derin müdahaleleri içerisinde barındıran kararlardır. Bu nedenle muhtemel olumsuz neticelerle karşılaşmamak için soruşturma ve kovuşturmaların son derece dikkatli ve titiz bir şekilde takip edilmesi, süresi içinde gerekli hukuki işlemlerin yapılması ve hukuki müdahalelerin yöntem, zaman ve nitelik olarak doğru tespit edilmesi son derece önemlidir.


Bu gereklilikleri gözeterek  Ceza Hukukuna ilişkin müvekkil temsil faaliyetlerine harcanacak emek ve mesai göz önüne alınarak Ceza Hukuku alanında büromuz sınırlı sayıda dava almakta ve kabul etmektedir. İstanbul içerisinde işlenen suçlarda yetkili mahkemeler İstanbul Çağlayan, Bakırköy ve İstanbul Anadolu Mahkemeleridir.