Yayınlarımız

 
 
MAKALE VE HUKUKİ İNCELEMELERİMİZ               :
 
 
 

Limited Şirket Ortağının Ortaklıktan Çıkarılması:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında Limited Ortaklıklarda ortağın şirketten çıkarılması prosedürü ve kanunun şirkete ve diğer ortaklara tanıdığı haklar kısaca incelenmiştir.

 

Aile Konutu Üzerine İpotek Tesisi ve Bankaların Sorumluluğu:

Bankaların aile konutu niteliğinde bulunan taşınmazlara ipotek tesisi sonucunda konutu icra yolu ile sattırması ile oluşan haksız fiil nedeniyle tazminat sorumluluğu incelenmiştir

 

Amerikan Şirketler Hukuku Üzerine Genel Bilgilendirme:

Yazımızda Amerika'da kullanılan şirket tipleri üzerine genel bilgilendirme çalışması yapılmıştır.

 

Kartel Faizi Tazminatına İlişkin Bilgilendirme:

Yazımızda Kartel Faizi olarak bankaların bir araya gelerek yüksek faiz uygulamasına ilişkin banka müşterilerinin hukuken bilgilendirilmesi amacıyla genel hukuki bilgilendirme yapılması amaçlanmıştır.

 

Kefalet Sözleşmelerinde Nitelikli Yazılı Şekil Geçersizlik:

Bu yazımız ile Türk Borçlar Kanunun 583. Maddesi çerçevesinde kefaletin nitelikli yazılı şekil şartının kanuni düzenlemesini inceledik.

 

Kira Sözleşmelerinde Tahliye Taahüdü Düzenlenmesi:

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre konut ve çatılı işyeri kiralarında tahliye taahhüdünün hukuka uygun ve geçerli olarak nasıl düzenlenmesi gerektiğini inceledik.

 

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır? : 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 495-501 arasında düzenleme alanı bulmuş olan yasal mirasçılık müessesesini kısaca inceledik.

 

Mirastan Mal Kaçırma - Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal :

Bu yazımızda kısaca mirastan mal kaçırma amacı ile yapılan iş ve işlemlerin iptalinin sağlandığı dava türü olarak muris muvazaası nedeniyle tapu iptal davasının uygulamaya dönük şartlarını özetledik.

 

Mirasçılıktan Çıkarma (Iskat) :

Türk Medeni Kanunu çerçevesinde miras bırakanın gelecekte mirasından pay alacak olan kanuni mirasçılarından birini mirasından mahrum edebilmesi için gereken şart ve koşulları incelediğimiz yazımız.

 

Türkiye'de Yükselen Dolar Kuru Karşısında Döviz Borcu Olanların Hukuki Durumu:

Uyarlama / Emprevizyon / İşlem Temelinin Çökmesi / Sözleşmelerin Değişen Koşullara Uyarlanması / Kira Sözleşmesi’nde Uyarlama başlıkları ile uyarlama konusuna ilişkin hem öğreti hemde Türk hukuk uygulamasına genel bir bakış içeren makalemiz.

 

Yeni Malikin İhtiyaç Sebebiyle Kiralananı Tahliye Hakkı:

Türk Borçlar Kanunun 351. Maddesi kapsamında yeni satın alınan taşınmazda bulunan kiracılara karşı yeni malikin mecuru tahliye hakkını kanun hükmü çerçevesinde inceledik.

 

İzale-i Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi ) Paylı Mülkiyet – Miras Ortaklığı :

Yazımızda hem ortaklığın giderilmesi yani izaleyi şuyu davasını inceledik. Bu kapsamda Paylı mülkiyet/Elbirliği Mülkiyeti/Miras Ortaklığına ilişkin teori ile uygulamanın çelişkilerini gidermeye çalıştık.