Faaliyet Alanları / Sözleşmeler Hukuku

 

 

Sözleşmeler denilince akla ilk olarak Borçlar Hukuku gelmektedir. Borçlar Hukuku, özel hukuk alanının büyük bir bölümünü kapsamında bulunduran kişiler arası borç ilişkilerini, Sözleşmeler Hukuku esaslarını, Haksız fiil, Sebepsiz Zenginleşme, Temsil gibi alanları içerisinde barındıran çok geniş bir alandır. 

Sözleşmeler Hukukunun temelini oluşturan başlıca sözleşmeler tipik ve atipik olmak üzere iki tasnife tabi tutulabilir. Atipik sözleşmeler kanunda düzenlenmemiş sözleşmeler olarak Karma, Birleşik, Sui Generis olarak (Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Hastahane Sözleşmesi, Sulh Sözleşmesi, Franchise Sözleşmesi vb.) ayrıma tabi tutulabilir. Tipik Sözleşmeler ise genel olarak Satış Sözleşmesi ( Taşınır Satış, Taşınmaz Satış), Trampa (Mal Değişimi), Bağışlama, Kira Sözleşmesi, Ödünç Sözleşmesi ( Ariyet, Karz), Hizmet Sözleşmesi, Eser Sözleşmesi ( İnşaat Taahüt Sözleşmesi), Vekalet Sözleşmesi, Kefalet Sözleşmesi ,Garanti Sözleşmesi, Adi Ortaklık Sözleşmesi olarak sayılabilir. 

Borçlar Hukuku hem bu sözleşmelere ilişkin prensip ve kuralları içerisinde barındırırken sözleşmesel olmayan Haksız Fiil nedeniyle Tazminat, Sebepsiz Zenginleşme, Vekaletsiz İş Görme gibi kurumları da düzenler.

Ofisimiz Avukatları;

başta olmak üzere sözleşme düzenleme, sözleşme görüşmelerine katılma, sözleşme görüşmelerinde yer alma gibi hizmet ve faaliyetlerde yerli ve yabancı müvekkillerini temsil etmektedir.

 

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Aşağıda Yer Alan Yazılarımızı İnceleyebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sözleşmeler Avukatı, Kat Karşılığı Sözleşme, İnşaat sözleşmesi, Taşeronluk Sözleşmesi avukat, mal alım sözleşmesi, satış sözleşmesi avukatı, Kat Karşılığı Avukatı Sakarya, Franchise Sözleşmesi Avukatı