Mirasın Paylaşılması

MİRASIN PAYLAŞILMASI

 

Paylaşmada esas olan mirasın tümden paylaşılmasıdır. Ancak kısmi paylaşma belirli bir mal üzerinde paylaşmanın gerçekleştirilmesi de mümkündür.


Mirasın tümden paylaşılması için belirlenecek yolu tüm mirasçılar ortak iradeleri ile serbestçe kararlaştırabilirler. Tüm miras ortaklarının katılımı ile bir taksim sözleşmesi hazırlanılarak tüm tarafların imzası ile mevcut mirasın paylaşım şekli kararlaştırılabilir. Ancak bu çözüm yönteminin en önemli olmazsa olmaz şartı pay oranı önemli olmaksızın tüm mirasçıların imzası, ortak iradesi ile mümkün olabilmektedir.


Paylaşma hususunda önemli olan ilkelerden biri eşitlik ilkesidir. Bir mirasçı her ne şekilde mirasçı olmuş olursa olsun yahut ne oranda mirastan hak sahibi olursa olsun tüm mirasçılar birbirlerine karşı eşitlik prensibi uyarınca eşit haklara sahiptir.


Miras Paylaşma (Taksim) Sözleşmesi


Mirasçıların anlaşma sağlayarak paylaşıma gitmesi hususunda anlaşmış olmaları halinde yazılı veya doğrudan paylaşma yoluna gidebilirler. Bu hususta hak kayıplarını önlemek için doğrudan paylaşma yoluna gidilmesi yerine bu paylaşma biçimi ve şeklinin yazılı olarak miras taksim sözleşmesi şeklinde hazırlanılarak imza altına alınması önem arz etmektedir.
Miras bırakanın vefatından önce yapılmış bu yönde bir sözleşme geçersizdir. Miras bırakanın vefatı ile birlikte tüm mirasçıların bir araya gelerek aralarında mal hak ve alacakların ne şekilde paylaşılacağını hüküm altına aldıkları yazılı şekil şartına tabi sözleşme


Miras Paylaşma Davası


Paylaşma konusunda anlaşamayan hakkı zarara uğrayacak olan mirasçının her zaman dava yolu ile mirasın hakka uygun şekilde taksimini istemesi mümkündür. 

Miras paylaşma Davası ile ilgili Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.