Uzmanlık Alanları / Miras Hukuku

 

Miras hukuku liberal ekonomik sistemin bir getirisi olarak insanların hukuken hak sahibi oldukları baba malı dede malı olarak tabir ettikleri taşınır ve taşınmaz; maddi ve manevi değerlerin tümünü içerir geniş bir alanda mirasçı hak ve yükümlülüklerini içermekte ve miras bırakanların haklarını düzenlemektedir. 

 

Miras Avukatlığı Nedir?

 

Miras avukatı olarak özel bir ihtisas yapılması gerekmemektedir. Türkiye'de barolara kayıtlı avukatlar tarafından miras davalarına ilişkin temsil faaliyetleri yürütülmektedir. Uzmanlaşma kendi beceri imkanları dahilinde belirlenen alanda kıdem sahibi olma sonucu gerçekleşmekte miras davaları ile ilgili tecrübe ve hukuki çalışmalar yapmak sonucu ortaya çıkan bir kavram olarak günümüzde kullanılmaktadır.

 

Miras Hukuku Neler İçerir?

 

Miras Hukuku Vasiyetname düzenleme, vasiyetnamenin iptali, mirastan yoksun bırakma (Evlatlıktan Red), Mirası Red, Miras Sözleşmesi, Mirastan Feragat, Miras Paylaşımı gibi iş ve işlemleri içermektedir. Miras davalarının başlıca ve önem arz eden türleri ise;

 

 

Büromuz Faaliyetleri

Büromuz miras hukukuna ilişkin dava ve temsil faaliyetlerini özellikle yurtdışında yaşayan yerli, yabancı, gurbetçi vatandaşlarını temsilen Türkiye'deki miras haklarına kavuşmaları açısından müvekkilleri nezdinde sürdürmekte ve çalışmalarını yasal mevzuat çerçevesinde Avukatlık Meslek Kuralları çerçevesinde başarı ile yürütmektedir.

Miras Avukatlığı pek tabii uzmanlık gerektiren dava, iş ve işlemleri kapsar. Miras davasının yürütümü başından sonuna sıkı bir takip gerektirmekte ve konunun uzmanı bir hukukçu ile sürecin yürütümünün sağlanması gerekmektedir. Aksi durum hem büyük hak kayıplarına yol açabileceği gibi kişilere borç ve yükümlülük olarak geri dönebilir. Mirasçı kendisini Kadıköy 'de bir ev sahibi oldum zannederken bir anda bir o kadar borçlanmış bulabileceği gibi bir başka gayrimenkulde daha hak sahibi olabilir. Mirastan kaçırılan mallarda bir hakkı olmadığı sanrısını yaşarken hak sahipliğine kavuşabilir.

Türkiye'de saklı pay sahipliği kabul edilmiş liberal eğilim miras hukuku konusunda kısıtlama görmüştür. Miras bırakan bir mirasçısını kolaylıkla mirasın dışına itemez belirli oranlarda yapılan tasarruflar iptale tabidir. Mirastan men etmenin koşulları ülkemizde serttir. Miras bırakan tüm malvarlığını vasiyetname ile üçüncü kişilere yahut mirasçılardan bir veya bir kaçına bırakamaz. Saklı pay sahibi mirasçılar işbu vasiyetnameyi tenkis ederek saklı payları oranında iptale tabi tutabilirler. Vasiyetname düzenlenirken yapılabilecek bir hata miras bırakanın son iradesini arzusunu geçersiz kılabilir.

 

Makalelerimize burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İstanbul Miras Avukatı, Kadıköy Miras Avukatı, Bağdat Caddesi Miras Avukatı, Türkiye Miras Avukatı, Turkey Miras Avukat, Turkiye Miras Avukati, Turkiye Miras Avukat, Turk Miras Avukati, Turk Miras Avukat, Türkiye'de mirasımı nasıl alırım?, Turkiyede mirasimi nasil alirim?