Uzmanlık Alanları / İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İşçi hakları sosyal devlet ilkesinden kaynaklanan işveren ile çalışanları arasındaki hukuki ilişkiyi düzenleyen İş Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca hak ve yükümlülüklerin tespit edildiği geniş bir alandır. Büromuz işçi ve işveren nezdinde danışmanlık ve dava takip süreçleri ile arabuluculukta temsil faaliyetleri yürütmekte müvekkillerini temsil ve haklarını müdafaa etmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşçi Avukatı Kadıköy, İş Hukuku Avukat, İş Sözleşmesi fesih, işçi davası avukatı, istanbul iş hukuku avukat