Uzmanlık Alanları / İnşaat ve Kat Karşılığı İnşaat Hukuku

İnşaat Hukuku özünde eser sözleşmesi olan ancak günümüzde kendine özgü bir takım olmazsa olmaz hükümler barındıran Kat Karşılığı İnşaat, Taahhüt, Proje, tasarım, uygulama gibi bir çok spesifik hizmet türü barındıran sözleşme ve işbu sözleşme ilişkilerinden doğan çok taraflı hukuki ihtilafları içerisinde barındıran bir alan olarak öne çıkmaktadır.

Proje sözleşmeleri belirli bir alanda inşa edilecek olan inşaatın mühendislik tekniklerine ve imar mevzuatı başta olmak üzere mevcut tüm mevzuata uygun olarak oluşturulması gereken bir projeye ilişkin şart ve koşulların taraflarca kararlaştırıldığı bir sözleşme türüdür. Neredeyse inşaat ile ilgili tüm hukuki meselelerde sıklıkla yer almakta özellikle kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin içerisinde kendiliğinden bulunmaktadır.

Taşeron sözleşmeleri genellikle ana yüklenicinin ana sözleşmede işin taşeron kullanılarak yapılabileceği yasaklanmamış olduğu hallerde alt yükleniciler ile sözleşmesel bir takım yükümlülükleri yerine getirmesidir. Bu kapsamda taşeronun fiillerinden iş sahibine karşı ana yüklenicinin sorumluluğu sık karşılaşılan hukuki bir mesele olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle taşeron edilecek işlere ilişkin sözleşmelerin uzman bir Avukat tarafından titizlikle düzenlenmesi önem arz etmektedir.

Büromuz bu kapsamda İnşaat Sözleşmeleri ile iş planlarının oluşturulması ile konusunda uzman bilirkişiler marifeti ile tüm süreçlere profesyonel destek sağlamakta yerli ve yabancı yatırımcılara inşaat sektörüne ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnşaat Avukatı / Kat Karşılığı İnşaat Avukat Bağdat Caddesi / Kat Karşılığı Avukat Kadıköy / Kat Karşılığı Avukat Ataşehir / İnşaat Avukatı Kadıköy / İnşaat Avukat Ataşehir / İnşaat Avukatı Bostancı