İnşaat ve Kat Karşılığı İnşaat Hukuku

İnşaat Hukuku özünde eser sözleşmesi olan ancak günümüzde kendine özgü bir takım olmazsa olmaz hükümler barındıran Kat Karşılığı İnşaat, Taahhüt, Proje, tasarım, uygulama gibi bir çok spesifik hizmet türü barındıran sözleşme ve işbu sözleşme ilişkilerinden doğan çok taraflı hukuki ihtilafları içerisinde barındıran bir alan olarak öne çıkmaktadır.

 

Proje sözleşmeleri belirli bir alanda inşa edilecek olan inşaatın mühendislik tekniklerine ve imar mevzuatı başta olmak üzere mevcut tüm mevzuata uygun olarak oluşturulması gereken bir projeye ilişkin şart ve koşulların taraflarca kararlaştırıldığı bir sözleşme türüdür. Neredeyse inşaat ile ilgili tüm hukuki meselelerde sıklıkla yer almakta özellikle kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin içerisinde kendiliğinden bulunmaktadır.

 

Taşeron sözleşmeleri genellikle ana yüklenicinin ana sözleşmede işin taşeron kullanılarak yapılabileceği yasaklanmamış olduğu hallerde alt yükleniciler ile sözleşmesel bir takım yükümlülükleri yerine getirmesidir. Bu kapsamda taşeronun fiillerinden iş sahibine karşı ana yüklenicinin sorumluluğu sık karşılaşılan hukuki bir mesele olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle taşeron edilecek işlere ilişkin sözleşmelerin uzman bir Avukat tarafından titizlikle düzenlenmesi önem arz etmektedir.

 

Büromuz bu kapsamda İnşaat Sözleşmeleri ile iş planlarının oluşturulması ile konusunda uzman bilirkişiler marifeti ile tüm süreçlere profesyonel destek sağlamakta yerli ve yabancı yatırımcılara ve müvekkillerine inşaat sektörüne ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

 

Bağdat Caddesi başta olmak üzere kentsel dönüşüm ve kat karşılığı inşaat işlerinin yoğun olduğu sektörel bölgelerde büromuz gerek arsa sahipleri gerekse müteahhit firmaları temsil etmekte süreci anahtar teslimine kadar takip etmektedir. 

 

İnşaatı alanında uzman kadromuz ve çözüm ortağı inşaat mühendislerimiz ile hem teknik hem de hukuki boyutu ile kat karşılığı sözleşmenin imzalanmasından daire teslimine kadar bağımsız ve tarafsız bir denetçi olarakta takip ettiğimiz şekilde hizmet veriyoruz.

 

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri özellikle uzmanlık gerektiren teknik bilgi gerektiren sözleşme türleridir. Tüm çeşitleri ile birlikte sözleşme yazım, kontrol, risk analizi gibi hizmetleri büromuz birçok firma ve arsa sahiplerine başarı ile sunmaktadır.

 

 

Bağdat Caddesi Kat Karşılığı Avukat, Bağdat Caddesi İnşaat Avukatı, Bağdat Caddesi Kentsel Dönüşüm Avukatı, Bağdat Caddesi İnşaat Avukati, Kadıköy Kat karşılığı Avukatı