Faaliyet Alanları

Gayrimenkul ve Eşya Hukuku

Tapu iptal ve tescil, Ortaklığın giderilmesi, Ön alım davası, Kat karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, Kira Sözleşmeleri ve ilgili uyuşmazlıklar.

Sözleşmeler Hukuku

Kat Karşılığı İnşaat, Kira Sözleşmesi, Franchise Sözleşmesi, Taşınmaz Satış, İnşaat Sözleşmesi, Ortaklık Sözleşmesi

Miras Hukuku

Tenkis davası, Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal , veraset ilamının iptali davaları.

Şirketler ve Uluslararası Ticaret Hukuku

Şirketler için Hukuki Danışmanlık Hizmetleri, Ortaklıktan Çıkarma, Tüzel kişilik perdesinin işleyişine, Sözleşmelere ilişkin davalar ve danışmanlık hizmetleri.

Avukatların adaletin yerini bulması, vatandaşların ve tüm insanlığın huzur ve barış içerisinde yaşaması için idame ettirdikleri kadim görevlerini yaparken, kamu görevi ve tüm toplum adına hareket etme bilinci ve sorumluluğu içerisinde yüklendikleri görevlerinde her zaman önce ilke diyebilmeleri gereğine olan sarsılmaz inancımız ve tahakküm kabul etmeyen mesleğimize olan adanmışlığımızla.

Mehmet Serhat Tercan

Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime, hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı.                                         

  Molierac