Uzmanlık Alanları / İdare Hukuku

İdare Hukuku devlet ile vatandaşın uyuşmazlıklarını çözüme ulaştırmayı amaçlayan geniş bir hukuk dalıdır. İdare Hukukunun temel prensipleri çerçevesinde vatandaş ile devlet arasında meydana gelen çeşitli dava ve itiraz, ıslah gibi işlemlerin yürütülmesini esas almakta ve Anayasal güvence altında olan hakların himayesini sağlamaktadır. Büromuz İdare Hukuku alanında meydana gelen haksızlıkların çözümünde müvekkillerine hizmet vermektedir.