İçtihatlar

 

Bu bölümde önemli gördüğümüz mahkeme kararları, uyuşmazlıkları aydınlanlatan ve Türk yargı sisteminin uyuşmazlıklara bakışını ortaya koyan kararlara ve önemli kanunlarımıza yer vermekteyiz. Unutmayın ki her bir olay birbirinden parmak izi gibi farklıdır dolayısıyla her bir dava da öyle olacaktır. Doktrin görüşleri gibi Yargı merciilerinin görüşleri de bilimsel nitelik taşır ve hukuk camiası için önem arz eder. Emsal kararlara sitemizin bu bölümünden ulaşabilir görüşlerinizi ve kararlar ile ilgili fikirlerinizi info@mehmetserhattercan.com adresinden bizlerle paylaşabilirsiniz.

 

 

 

 1. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu

  En temel kanunlarımızdan birisi olan Türk Borçlar Kanununun tam metni

 2. Avukatların Rolüne Dair Temel Prensipler

  27 Ağustos - 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana’da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların
  Islahı Üzerine Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiş olan Avukatlığın evrensel değerlerini ortaya koyan metin.

 3. Haksız Rekabet / Yazılı Franchise Sözleşmesinin Bulunmaması / Marka Hakkının İhlali / Manevi Tazminat

  YARGITAY 11.Hukuk Dairesi'nin 19.09.2017 Tarihli Kararı.

 4. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Yapı Denetim Bedelinden Kimin Sorumlu Olacağı

  YARGITAY Hukuk Genel Kurulu'nun 19.04.2017 Tarihli Kararı

 5. Menfi Tespit Davası Hukuki Yarar

  Doktrinin aksine, İlamsız İcra Takibine itiraz üzerine borçlunun menfi tespit davası açarak borçlu olmadığını ispat etmesinde hukuki yararının olduğuna ilişkin Hukuk Genel Kurulu Kararı

 6. Mirasçılardan mal kaçırma amacıyla muvazaalı satış

  YARGITAY Hukuk Genel Kurulu'nun 10.06.2015 Tarihli Kararı.

 7. Tanıkların Tarafların İleri Sürmediği Bir Vakıayı Doğrulaması Boşanma Davası

  YARGITAY Hukuk Genel Kurulu'nun 14.03.2018 Tarihli Kararı

 8. Twitter Üzerinden Kişilik Haklarına Saldırı Manevi Tazminat

  YARGITAY 4.Hukuk Dairesi'nin 14.03.2018 Tarihli Kararı.

 9. Ön Alım Hakkı Tapu İptal Hakkın Kötüye Kullanılması

  YARGITAY Hukuk Genel Kurulu'nun 28.02.2018 Tarihli Kararı