Uzmanlık Alanları / İcra ve İflas Hukuku

 

İcra Hukuku hakkın yerine getirilmesinde en önemli basamaktır. Bu kapsamda ilamlı icra ve ilamsız icra olmak üzere iki ana yol bulunmaktadır. Alacaklının alacağına kavuşması borçlunun borcu olanı yerine getirmesinin tesisi amacıyla ülkemizde icra daireleri bulunmaktadır. 

İcra daireleri ilamsız icra takibi yahut ilamlı icra takibinin tahsilat aşamasına kadar yerine getirilmesini temin etmek amacıyla kurulmuş ve çalışmaktadır. Alacaklının bizzat yahut vekili aracılığıyla icra dairesine takip talebinde bulunması ile başlayan süreç hakkın yerine getirilmesi ile son bulmaktadır.

Büromuz bu kapsamda;

Konuları başta olmak üzere İcra ve İflas Hukukunun tüm alanlarında müvekkillerine hizmet vermektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İcra Avukatı Kadıköy / Kadıköy İcra Avukat / Ataşehir İcra Avukatı / Alacak Tahsilat Avukat / İcra Hukuku Avukatı / İcra Takibi Avukatı İstanbul / İstanbul İcra Avukatı / Suadiye İcra Avukatı / Bağdat Caddesi İcra Avukatı / bagdat caddesi icra avukat