Hedeflerimiz

Avukatlık mesleğinin tarihi misyonuna yani bir onur ve şeref görevi olarak idame ettirilmesi fikri ve inancına katkı sağlamak. Mesleğin; adaletin, huzurun ve barışın tecellisinin en önemli etkeni olarak ifa edilen kutsal meslek niteliğinin günümüzde yozlaşan değer yargıları karşısında ön plana çıkarılmasına katkı sağlamak. Hukuk alanını yalnızca küçük ve güçsüz sineklerin takıldığı, güçlü ve büyüklerinse kendini kurtarabildiği bir örümcek ağı görüntüsünün teslim almasından kurtarmak.

Avukatların adaletin yerini bulması, vatandaşların ve tüm insanlığın huzur ve barış içerisinde yaşaması için idame ettirdikleri bu önemli görevlerini yaparken, yüzyıllardır kutsal addedilen görev yürütme bilinci ve sorumluluğu içerisinde hareket etmeleri ve önce ilke diyebilmeleri gereğine olan sarsılmaz inancımız nedeniyle büromuz;

Müdahil olduğu her davada veya etki alanında kalan herhangi bir uyuşmazlıkta durum ve koşulların kendisine yaratacağı zorluğu gözetmeden gerek cübbesi sırtında mahkeme salonlarında gerek cübbesi askıda iken toplum ile beraber sokaklarda kişi-devlet veya bireyler arası karşılaşılan tüm uyuşmazlıklarda hukukun doğru uygulanmasını sağlamak, denetlemek ve adalete ulaşılmasına katkı sunmak borcunu yüreğinde hisseder.

İşbu hedefiyle büromuz hiçbir zaman hukukçu kimliğinden ayrılmadan ve hukukun kendisine çizmiş olduğu yetki minvalini aşmadan tüm gerekli iş ve işlemleri, hakkın yerini bulması ve adaletin tesisi amacıyla gerek müvekkilinden kendisine tevdi edilmiş gerekse milleti tarafından omuzlarına yüklenmiş hukuki temsil yetkisi ve sorumluluğundan doğan özen ve sadakat borcunun gereklerini de gözeterek çekincesiz yerine getirir.

Bu düstur ile yürüttüğümüz ve yürütmeye her ahval ve şerait altında devam etmeyi bir borç bildiğimiz mesleki faaliyetimizi tereddütsüz sürdürmek bizleri yetiştiren ülkemiz öğretmenleri, okulları, fakültelerinin ve ustalarımız, meslek büyüklerimizin yüzünü kara çıkartmamak adına vatanımıza milletimize ve tüm insanlığa borcumuzdur. Aksi saik ve dürtülerle idame ettirilen Avukatlık mesleği bizim için tüm değerlerimize ihanet demektir.

İstanbul'un Kadıköy İlçesi Fenerbahçe mahallesinde bulunan hukuk büromuzda genç ve dinamik ekibimizle, Türkiye'nin dört bir yanında uyuşmazlık çözüm, danışmanlık ve dava takip faaliyetlerimizi gerek yerli gerek yabancı müvekkillerimizle birlikte başarıyla sürdürüyoruz.

Büromuzun yerli ve yabancı müvekkillerine ilişkin listeyi Avukatlık Kanunu - Avukat Müvekkil gizliliği prensibimiz gereği yayımlamıyoruz.