Hakkımızda

 

 

İletişimin ve Uluslararası Mal satımın eskiye nazaran bu denli kolaylaştığı sınır ötesi ticaretin yaygınlaştığı ve teamüllerin yerini hukuk kurallarının aldığı günümüzde özellikle uluslararası ticaret, ticaret, şirketler, deniz ticaret hukuku gibi alanlar yeknesaklaştırılmaya çalışılmakta gerek milletlerarası sözleşmeler ile gerekse ICC benzeri kurum ve kuruluşların oluşturdukları formlar ile hukuk güvenliği ilkesi uluslararası çapta sağlanmaya çalışılmaktadır.

Günümüzde şirketler giderek ticari faaliyetlerinde güvene dayalı ticari anlayışı, büyüyen nüfus, artan şirket sayısı ve gelişen hukuk karşısında terk etmek durumunda kalmakta ve profesyonelleşmeyen, kurumsallaşmayı tercih etmeyen şirketler varlığını sürdürememektedir. Bu durum tacir olan şirket ve gerçek kişilerin bir profesyonelden hukuki destek almasını ve üçüncü kişilerle akdedeceği sözleşmeleri yazılı ve hukuka uygun yapmasını zaruri kılmaktadır.

Tüm bu gelişmeler ışığında büromuz Ticaret, Uluslararası Ticaret, Deniz Ticaret, Şirketler, Sözleşmeler, Gayrimenkul, Miras, İnşaat Hukuku, Franchise Sözleşmeleri gibi alanlarda, alanlarında iyi eğitim almış Genç, dinamik, yeni gelişmeleri anında takip eden, profesyonel ve sorumluluk bilinci yüksek Avukatları, danışmanları ve sektör dışı çözüm ortaklarıyla büromuz  yerli ve yabancı müvekkilleri nezdinde hukuki danışmanlık ve temsil faaliyetlerini yürütmektedir. 

Avukatlarımız üstlendiği vekalet veya danışmanlık görevlerini en makul hukuki çözümlere en hızlı yoldan ulaştırmayı amaçlamakta ve başarmaktadır. MST Avukatlık ve Danışmanlık, profesyonel bakış açısı ile Türkiye'nin ve bölgenin önde gelen hukuk büroları arasında yerini almayı hedeflemekte ve başarmaktadır.

 

MST Avukatlık & Danışmanlık

 

                                                                                EKİBİMİZ