Hakkımızda

Çalışma Şeklimiz

 

Özel Avukatlık faaliyetimizi objektif özen yükümlülüğünün tesisi gereği sınırlı sayıda dosya ve danışmanlık olarak korumaktayız. Derdest dava, faal şirket danışmanlığı yıllık hizmet sınırımızı mesleki hizmet kalitemizi korumak ve Avukatlık meslek kurallarına uygun faaliyet yürütebilmek adına sürdürmekteyiz. 

Uyuşmazlıkların/davaların çözümü ve temsil faaliyetlerinin layıkıyla yerine getirilmesi için yüksek mesai ve özen olmazsa olmazdır. İşbu yüksek mesainin ve yüksek özenin farkında olarak dava, danışmanlık ve özel Avukatlık hizmetlerimizi gelenekten aldığımız misyon, gelecekten aldığımız vizyon ile başarıyla sürdürüyoruz.

 

Hedeflerimiz;

 

Avukatlık mesleğinin tarihi misyonuna yani bir onur ve şeref görevi olarak idame ettirilmesi fikri ve inancına katkı sağlamak. Mesleğin; adaletin, huzurun ve barışın tecellisinin en önemli etkeni olarak ifa edilen kutsal meslek niteliğinin günümüzde yozlaşan değer yargıları karşısında ön plana çıkarılmasına katkı sağlamak. Hukuk alanını yalnızca küçük ve güçsüz sineklerin takıldığı, güçlü ve büyüklerinse kendini kurtarabildiği bir örümcek ağı görüntüsünün teslim almasından kurtarmak.

 

Mesleğe Bakış Açımız:

 

Avukatların adaletin yerini bulması, vatandaşların ve tüm insanlığın huzur ve barış içerisinde yaşaması için idame ettirdikleri bu önemli görevlerini yaparken, yüzyıllardır kutsal addedilen görev yürütme bilinci ve sorumluluğu içerisinde hareket etmeleri ve önce ilke diyebilmeleri gereğine olan sarsılmaz inancımız nedeniyle büromuz;

 

Müdahil olduğu her davada veya etki alanında kalan herhangi bir uyuşmazlıkta durum ve koşulların kendisine yaratacağı zorluğu gözetmeden gerek cübbesi sırtında mahkeme salonlarında gerek cübbesi askıda iken toplum ile beraber sokaklarda kişi-devlet veya bireyler arası karşılaşılan tüm uyuşmazlıklarda hukukun doğru uygulanmasını sağlamak, denetlemek ve adalete ulaşılmasına katkı sunmak borcunu yüreğinde hisseder.

 

İş bu hedefiyle büromuz hiçbir zaman hukukçu kimliğinden ayrılmadan ve hukukun kendisine çizmiş olduğu yetki minvalini aşmadan tüm gerekli iş ve işlemleri, hakkın yerini bulması ve adaletin tesisi amacıyla gerek müvekkilinden kendisine tevdi edilmiş gerekse milleti tarafından omuzlarına yüklenmiş hukuki temsil yetkisi ve sorumluluğundan doğan özen ve sadakat borcunun gereklerini de gözeterek çekincesiz yerine getirir.

 

Bu düstur ile yürüttüğümüz ve yürütmeye her ahval ve şerait altında devam etmeyi bir borç bildiğimiz mesleki faaliyetimizi tereddütsüz sürdürmek bizleri yetiştiren ülkemiz öğretmenleri, okulları, fakültelerinin ve ustalarımız, meslek büyüklerimizin yüzünü kara çıkartmamak adına vatanımıza milletimize ve tüm insanlığa borcumuzdur. Aksi saik ve dürtülerle idame ettirilen Avukatlık mesleği bizim için tüm değerlerimize ihanet demektir.

 

Kadromuz

 

Av. Mehmet Serhat TERCAN

Av. Erhan YAVUZ

Av. Melda BAHAR

Stj. Av. Ahmet ELTAS

Av. Osman KONAK