Uzmanlık Alanları / Gayrimenkul Hukuku

Türkiye'de büyük bir hızla gelişen Gayrimenkul sektörü Gayrimenkul Hukukunun gelişimini de beraberinde getirmiş, hem yerli hem de yabancı yatırımcının özellikle İstanbul ve Türkiye'de gayrimenkul yatırımlarına büyük rağbet göstermesi bu alana ilişkin Avukatlık faaliyetlerinin de artmasına sebebiyet vermiştir.

Anayasamız ve evrensel hukukun büyük çoğunluğunca kabul gören mülkiyet hakkı kavramı özel mülkiyetin kabul görmesiyle eşyanın doğasından ve insan doğasından kaynaklı bir takım özellikleri üzerinde barındırmaktadır. Günümüzde eşya hukuku ihtisaslaşma gerektiren hukuk dallarının başlarında gelmekte ve özensiz takip edilen uyuşmazlıklar büyük hak kayıpları ve mağduriyetlere yol açabilmektedir.

Gayrimenkul Avukatlığı Nedir?

Arsa, Arazi, Bina, Konut, Ofis, Dükkan, Mağaza olarak günlük konuşma dilinde adlandırılan taşınmaz eşyalara ilişkin Türk Medeni Kanunun Eşya Hukuku kısmında düzenleme altına alınmış kural ve kaidler üzerinde uzmanlaşma sağlamış ve Türkiye'de Avukatlık faaliyeti yürütme yetkisine sahip Avukatların bu alanda yürüttükleri faaliyettir.

Gayrimenkul ve Eşya hukukunda başlıca uyuşmazlıklar; 

Büromuz Faaliyetleri

Büromuz Gayrimenkul Avukatlık faaliyetleri olarak İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında yerli ve yabancı yatırımcı müvekkillerine gayrimenkul alım satım işlemlerinin sağlıklı ve hukuka uygun gerçekleşmesi, ipotek tesisi, kira sözleşmelerinin düzenlenmesi, kira tahliye taahhütlerinin düzenlenmesi ve toplu kiralamaların gerçekleştirilmesi ile toplu kiralamaların ödeme takibi, ödenmeyen kira bedellerinin takibi, toplu kira bedellerinin düzenli tahsil edilmesi ve takibi, İntifa hakkı tesisi, İrtifak haklarının tesisi, üst hakkı, oturma hakkı tesisi, şerhlerin konulması gibi konularda danışmanlık faaliyetleri yürütmekte bunun yanında açılması gereken, Tapu Sicilinin Düzeltilmesi Davası (Uygulamada ki adıyla Tapu iptal ve tescil davası), Kira Tahliye, Kamulaştırmasız El Atma, Kamulaştırma, Ortaklığın Giderilmesi, Müdahalenin Men’i, Taşınmaza Yönelik Tecavüzlerin Önlenmesi, Ön Alım Davası ( Şuf'a davası ), Geri Alım Davası, Geçersiz Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklı Davalar, Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinden Kaynaklı Davalar, İntifa ve Üst Hakkından Kaynaklı Davalar, İpotek ve İpoteğin Fekkine İlişkin Davalar, Tescile Zorlama davalarının açılması ve istinaf, temyiz süreçlerinin yürütülmesi iş ve işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Makalelerimize burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İstanbul Gayrimenkul Avukatı, Kadıköy Gayrimenkul Avukatı, Bağdat Caddesi Gayrimenkul Avukatı, Tapu Avukatı İstanbul, Anadolu Yakası Gayrimenkul Avukatı, Tapu Avukatı Kadıköy, Bağdat Caddesi Tapu Avukatı, Sakarya Arsa Avukatı, Emlak Danışmanı, Emlak Avukatı İstanbul, Emlak Avukatı Kadıköy, Ticari Emlak Danışmanlığı, Ticari Gayrimenkul Danışmanlığı, Emlak Yatırım Danışmanlığı İstanbul, Emlak Bağdat Caddesi