Uzmanlık Alanları / Bilişim - Siber Suçlar - Ceza Hukuku

Son 20 yıl içerisinde gelişen teknoloji sonucu hayatımıza giren ve adeta işleyen internet hukuk alanında da çok büyük gelişmelere sebebiyet vermiş ve Ceza Hukukunun yenilikçi gelişmelere göre uyarlanmasını zaruri kılmıştır. Siber Suçlar ve Bilişim Suçları özel bir alan olarak 21. yüzyılda Ceza hukukunda ayrı bir alan olarak ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda bankacılık işlemlerinin neredeyse tamamen internet ortamına taşınması, insan ilişkilerinin internet ortamından ilerlemesi, kişisel bilgilerin internet üzerinde depolanması, konum bilgisinden tüm adres bilgilerinin sanal ortamda saldırı, çalınma gibi tehlikeler ile karşılaşmasına sebebiyet vermektedir.

İnternet Üzerinden Ne Gibi Suçlar İşlenmektedir?

İnternet üzerinden işlenen suçların günümüzde büyük çoğunluğunu genellikle sosyal medya ( Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin vb.) üzerinden, mail yahut sms yolu veya whatsapp benzeri ileti göndermeye yarayan uygulamalar kullanılarak hakaret ve tehdit fiilleri ile dolandırıcılık fiilleri oluşturmaktadır.

Bunun dışında şahıs malvarlığı hakkı kabul edilen kişisel ve ticari sosyal medya vb. hesapların çalınması yahut bu hesaplara izinsiz girilmesi, girilerek özel bilgilerin çalınması veya ifşa edilmesi yahut bu bilgilerin çalınması yolu ile şantaj yapılması, kişilerin bilgisayar, tablet, akıllı telefonlarının "hack" olarak tabir edilen izinsiz erişim yolu ile kamera görüntülerinin alınması, şahsın özel görüntülerinin yahut bilgilerinin alınması veya alınan bu bilgiler ile kişi veya kurumlara şantaj yapılması, bu bilgiler kullanılarak dolandırıcılık yapılması gibi fiiller ile çoğunlukla karşılaşıyoruz.

Sayılanlar dışında Kredi kartlarının kopyalanması, banka giriş ekranı görüntüsü verilerek şahsın internet bankacılığı hesaplarına erişilmesi ve varlıklarının transfer edilmesi yolları ile çok çeşitli yol ve yöntemler ile suç işlenmektedir. Bu tip suçlara ilişkin isnatların muhattabı olmak yahut bu suçların mağduru olmak hem klasik anlamda ceza hukukunun hemde siber suçlar ve bilişim suçlarının alanına girmektedir.

Büromuz Faaliyetleri

Ceza mahkemelerinin kararları, kişi hak ve hürriyetlerine en derin müdahaleleri içerisinde barındıran kararlardır. Bu nedenle muhtemel olumsuz neticelerle karşılaşmamak için soruşturma ve kovuşturmaların son derece dikkatli ve titiz bir şekilde takip edilmesi, gerekli hukuki işlemlerin yapılması ve hukuki müdahalelerin yöntem, zaman ve nitelik olarak doğru tespit edilmesi son derece önemlidir. Bu gereklilikleri gözeterek  Ceza Hukukuna ilişkin müvekkil temsil faaliyetlerine harcanacak emek ve mesai göz önüne alınarak Ceza Hukuku alanında büromuz sınırlı sayıda dava kabul etmektedir.

Ceza davaları Soruşturma ve Kovuşturma aşamaları olarak iki etap halinde cereyan eder. Soruşturma aşamasında Savcılık, Sulh Ceza Hakimliği etkin rol oynamaktadır. Şüphelinin ifadesinin alınması, tutuklu yahut adli kontrol hükümleri tatbik olunarak soruşturmanın devam ettirilmesi gibi kararlar bu aşamada verilir. İddianamenin hazırlanmasına ve kabulüne müteakip ceza davası açılmış ve kovuşturma safhasına geçilmiş olur. Ceza davaları suçun vasıf ve mahiyetine göre İcra Ceza Mahkemesi, Sulh Ceza Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemesi ve Ağır Ceza Mahkemelerinde görülür. 

Ceza davalarının kapsamına başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere kanunda düzenlenmiş suç tiplerinin soruşturulması ve kovuşturulması girmektedir.

Makalelerimize burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilişim Suçları Avukatı, Siber Suçlar Avukatı, Facebook Hakaret Avukat, Facebook Tehdit Avukat, Facebook Dolandırıcılık Avukat, İnstagram Hakaret Avukat, İnstagram Tehdit Avukat, Sosyal Medya Avukatı, İnternet Avukatı, Twitter Hakaret Avukat, Twitter Tehdit Avukat, Banka Dolandırıcılık Avukat, İstanbul Bilişim Suç Avukatı, İstanbul Facebook Avukat, Bağdat Caddesi Siber Suçlar Avukatı