Avukat Ahmet Eltas

Lisans:

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Sertifikalar:

● Osmanlıca öğrenimi-Fatih belediyesi.

● Kocav Giriş/I-II, Gelişme/I-II, İhtisas/I-II,

● Kocav 2017 Mehmet Akif Ersoy sempozyum tebliği

● Kocav 2016 Mümtaz Turhan sempozyum tebliği


Konferans ve Seminerler:


• İflas ve iflasın ertelenmesinde doktrin uygulamaları-İstanbul Üniversitesi (2015)
• Spor Hukukunun güncel sorunları ve çözüm önerileri(2015)
• Sağlık Hukukunda Malpraktis Davaları Ceza-Tazminat Disiplin Sorumlulukları(2015)
• Yurtdışında Avukatlık, Dil eğitimi, Yüksek lisans eğitimi(2015)
• Uluslararası Spor Hukukunda Transfer Prosedürleri- Riva TFF Milli Takımlar Kampı
(2015)
• Yesi Türkistan / Türk ocağı Türk Kültürü incelemeleri Seminerleri- (2013/2015)
• Giriş Seminerleri- Kocav(2013)
• Gelişme Seminerleri-Kocav(2014)
• İhtisas I/II Seminerleri-Kocav (2015)