Arabuluculukta Taraf Vekilliği Hizmeti

Dünyada ve ülkemizde mahkemelere intikal eden uyuşmazlıklar uzun yıllar sürmekte, tarafkar açısından büyük maliyetlere neden olmakta ve insanların mağduriyetine yol açmaktadır.

Ticari ve İşçilik alacaklarına ilişkin uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşmasını esas alan zorunlu arabuluculuk müessesesi ülkemizde uygulanmaya başlanmış ve mahkemeye intikal etmeden önce tarafları son bir kez düşünmeye ve uzlaşmaya sevk etmeyi amaçlamıştır. 

Arabuluculuk aşamasında taraflar Avukatları ile birlikte yahut yalnızca Avukatları vasıtası ile bir araya gelmekte ve hukuki meseleyi çözüme kavuşturmaya çalışmaktadır. Arabuluculuk sürecinin avantajları olduğu gibi dezavantajlarıda pek tabii bulunmaktadır. Hukuki haklarını tam olarak bilmeyen kişilerin arabuluculuk sürecinde hakkının çok daha azına razı olmaları ihtimali pek tabi mümkünken hakkından fazlasına kavuşan taraflarında bulunacağı açıktır.

Arabuluculuk süreci öncesi yapılması gereken ilk iş Avukatınız ile birlikte mahkeme sürecinin değerlendirilmesi elinizde mevcut ispat vasıtaları ile leh ve aleyhe olan tüm hususlar göz önüne alınmalıdır. Gereken risk analizi sonucu oluşturulacak strateji çerçevesinde toplantı günü ve saatinde Arabuluculuk görüşmesine katılınarak ilk oturumda sonuç alınması mümkün değilse ikinci oturum için gün istenebilir. İkinci oturumda da anlaşılamayacağı netleşmiş ise uyuşmazlığın mahkemeye intikal etmesi için anlaşamama tutanağı hazırlanarak mahkeme sürecine geçilir.

Arabuluculuk sürecinde ilk toplantı yahut ikinci toplantıda uzlaşmanın sağlanması durumunda ise taraflar hep birlikte kağıda dökülen anlaşmalarını imza altına alırlar. İşbu tutanak artık mevcut uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararı hükmünde bir belgedir ve icra edilebilir.

Arabuluculukta etklili taraf vekilliği Avukatların profesyonel iş alanında yer alan hak kaybına uğramamanız için zaruri bir müessesedir. Avukatınız olmaksızın bu gibi bir toplantıda kendinizi aleyhinize bir sonuca ikna edilmiş bulabilirsiniz. Bu nedenle mutlaka Avukatınıza danışmadan bu kritik süreci yönetmeyin.