Uzmanlık Alanları / Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Hukuku

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 2. maddesi uyarınca ülkemiz insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir. Bu minvalde ülkemizin tüm kanun ve uygulamaları Anayasaya yani insan haklarına ve hukuka uygun olmak zorundadır. Vatandaşların adil yargılanma haklarının, yaşam haklarının yahut mülkiyet haklarının hukuka aykırı olarak ihlal edilmiş olmasını ve hak arama hürriyetinin engellenmesini hukuk düzeni korumaz. 

Hakkı ihlale uğrayan, adil yargılanmayan yahut etkin bir hak arama hakkı tanınmayan tüm  Türk vatandaşları somut olayın şart ve koşullarının aranan kriterleri taşıması halinde Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yoluyla ihlal edilen hakkının tazminini yahut hakkın yerine getirilmesini talep edebilir.

Ülkemiz uluslararası anlaşmalar ile taraf olduğu sözleşmeleri hukuk devleti olmasının bir gereği olarak uygulamak yükümlülüğündedir. Bu çerçevede Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan ülkemiz vatandaşları sözleşme ile hüküm altına alınan haklarının ihlale uğramış olması durumunda iç hukuk yollarını tüketerek çözüm bulamaması halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda bulunarak şart ve koşullarını taşıması halinde ihlale uğrayan hakkının tazminini sağlayabilmektedir.

Büromuz işbu süreçlere ilişkin dava ve danışmanlık hizmetlerini profesyonel olarak yürütmekte ve müvekkillerine hizmet vermektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anayasa avukat / Aihm avukatı/ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avukatı / Anayasa Mahkemesi Avukatı / Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru / Anayasa Mahkemesi Dava / Aihm dava / Aihm avukatlık