Uzmanlık Alanları / Aile Hukuku ve Milletlerarası Aile Hukuku

 

 

Aile Hukuku öncelikle büyük bir gizlilik gerektiren insanın en özel yaşamına ilişkin uyuşmazlıkların boşanma, zina, velayet gibi insana doğrudan temas eden hassas konulara ilişkin çözümlerin arandığı bir hukuk alanıdır.

Aile Hukuku, Medeni Hukukun bir alt dalı olarak toplumsal yaşamı ve aile arası bireylerin birbirleri ile olan ilişkilerini hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Aile Hukukuna ilişkin davalar Aile Mahkemelerinin görev alanına girmektedir. Aile Hukukundan kaynaklı davalar;

davalarıdır.

Milletlerarası Aile Hukuku'nun konularını ise büyük çoğunlukla tanıma ve tenfiz davaları ile uluslararası çocuk kaçırma davaları oluşturmaktadır.

Aile Hukuku Evlilik kurumu ile eşlerin hak ve yükümlülükleri ile bu hak ve yükümlülüklerin ihlali durumunda tarafların karşılaşabilecekleri yaptırımları düzenlemektedir.

Büromuz Aile Hukukuna ilişkin profesyonel olarak dava ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

boşanma avukatı / Kadıköy boşanma avukatı / bağdat caddesi boşanma avukatı / anlaşmalı boşanma avukatı kadıköy / kadıköy babalık davası avukatı / ataşehir boşanma avukatı / istanbul aile hukuku avukatı / boşanma davası avukat / aldatma sebebiyle boşanma davası 

 

 

 

Büromuz; zina sebebiyle boşanma, anlaşmalı boşanma, nafaka, şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma, Milletlerarası Aile Hukuku'na ilişkin olarak yurtdışında alınan boşanma kararlarının Türkiye'de tanınması ve tenfizi, evlilikte uygulanacak mal rejimi sözleşmeleri, soy bağının tespiti, nesebin reddi, evlat edinme işlemleri, vesayet, velayet, kayyım atanması, aile konutu şerhi, nişanın bozulması sebebiyle hediyelerin geri verilmesine ilişkin dava ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.